5 key things for graduated studentsFind out careers related to your field of study => expand job opportunities

On the threshold of graduation, what students are most worried about is finding a suitable job, applying what they learn and the experience they have. Surely each of you has your own direction, but you should still expand your opportunities and find a "backup plan" for yourself by learning about jobs related to your field of study.

Assuming with a bachelor's degree in business administration, your job position can be very diverse: from sales manager, salesperson to sales specialist, marketing department, customer care department, ... Each position requires specialized skills and knowledge, but they all have in common that they must grasp the basic principles of business administration.


Possess at least one foreign language certificate

A student who can use English in daily communication is not too strange. But to be proficient and apply in work, reports, presentations, ... need great efforts in constantly learning and absorbing as well as actively practicing to improve skills.

In addition to English, seniors or university lecturers all give advice to learn a second foreign language to supplement soft skills, make a difference and stand out in work capacity as well as expand opportunities. jobs outside the industry.


Plan your career goals

Who will you be in the next 3 years?

What kind of person do you want to be?

What are your career goals and work values?

What meaning does work bring to your family, life and yourself?


The answers to these questions are geared toward the answers to “career goals” and “life goals.” It is your plan for the present period and may change from time to time in the future. But the existence of "career goals" helps you to be aware of what you need to do every day, helps you see more clearly the way to go and stay motivated in life and work. This helps recruiters clearly see your determination and personal orientation, they will feel more secure and trust you when interviewing for a job.


Build a network of relationships

Every relationship is built on a different bond. You can be close to person A because of work, close to person B because of your interests in sports - music, close to person C because of the same life concept. Therefore, when starting to participate in the work, do not hesitate to build your relationships with many different people for the purpose of exchanging experiences and helping each other. Building working relationships not only creates a productive working environment, but also fosters a spirit of positive cooperation. The more diverse the relationships, the more job opportunities and other positive advancement opportunities open up.


Target the company you want to apply for

Most pre-grad students need to know or target some company, business, or organization that you find attractive and interesting. The choice of a company is not only about the job position, salary and corporate policies provided, but also needs to be suitable for your own working culture.

Then, you should use a search engine or business news/talk sites to see reviews, Q&A, average salary, and more. Learning more about the company through the company website, news in the press, and social networks are also useful ways.


--Vietnamese--Tìm hiểu ngành nghề liên quan ngành học => mở rộng cơ hội việc làm

Ở ngưỡng cửa tốt nghiệp, điều sinh viên lo lắng nhất là tìm được công việc phù hợp, ứng dụng được những gì mình học và những kinh nghiệm mình đã có. Chắc chắn mỗi bạn đều có định hướng riêng, nhưng vẫn nên mở rộng cơ hội và tìm thêm một “backup plan" cho bản thân bằng việc tìm hiểu những công việc liên quan đến ngành học của mình.

Giả sử với bằng cử nhân quản trị kinh doanh, vị trí công việc của bạn có thể rất đa dạng: từ trưởng phòng kinh doanh, nhân viên kinh doanh đến chuyên viên bán hàng, bộ phận marketing, bộ phận chăm sóc khách hàng,... Mỗi vị trí đều đòi hỏi những kĩ năng và kiến thức chuyên biệt nhưng đều có điểm chung rằng phải nắm được nguyên lí cơ bản của việc quản trị kinh doanh.Sở hữu ít nhất một chứng chỉ ngoại ngữ

Một sinh viên có thể sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp hằng ngày là việc không còn quá xa lạ. Nhưng để thành thạo và ứng dụng trong công việc, báo cáo, trình bày,... cần sự nỗ lực rất lớn trong việc không ngừng học tập và tiếp thu cũng như chủ động luyện tập nâng cao kĩ năng.

Ngoài tiếng Anh, các anh chị đi trước hay giảng viên đại học đều đưa ra lời khuyên nên học thêm ngoại ngữ hai nhằm bổ sung kĩ năng mềm, tạo sự khác biệt và nổi bật trong năng lực công việc cũng như mở rộng cơ hội việc làm ngoài ngành.


Lên kế hoạch mục tiêu nghề nghiệp

- Bạn sẽ là ai trong 3 năm tới? Bạn muốn trở thành người như thế nào?

- Mục tiêu nghề nghiệp và giá trị công việc của bạn là gì?

- Công việc đem đến ý nghĩa gì cho gia đình, cuộc sống và bản thân bạn?

Câu trả lời của những câu hỏi này đều hướng đến giải đáp “mục tiêu nghề nghiệp" và “mục tiêu cuộc sống". Nó là dự tính của bạn trong giai đoạn hiện tại và đôi khi có thể thay đổi trong tương lai. Nhưng sự tồn tại của “mục tiêu nghề nghiệp" giúp bạn nhận thức rõ bạn cần làm gì mỗi ngày, giúp bạn thấy rõ hơn con đường phải đi và giữ được động lực trong cuộc sống và công việc. Đồng thời, câu trả lời này giúp nhà tuyển dụng thấy rõ quyết tâm và định hướng cá nhân của bạn, họ sẽ yên tâm và tin tưởng bạn nhiều hơn khi phỏng vấn xin việc.


Xây dựng mạng lưới mối quan hệ

Mỗi mối quan hệ đều xây dựng trên mối liên kết khác nhau. Bạn có thể thân với người A vì công việc, thân với người B vì sở thích thể thao - âm nhạc, thân với người C vì đồng quan niệm sống.

Do đó khi bắt đầu tham gia vào công việc, đừng ngần ngại xây dựng mối quan hệ của mình với nhiều người khác nhau với mục đích trao đổi kinh nghiệm, trợ giúp lẫn nhau. Việc xây dựng mối quan hệ công việc không chỉ đem đến môi trường lao động hiệu quả, mà còn thúc đẩy tinh thần hợp tác tích cực. Các mối quan hệ càng đa dạng, cơ hội việc làm và những cơ hội tiến bộ - tích cực khác ngày càng rộng mở.


Nhắm trước công ty muốn ứng tuyển

Đa phần sinh viên trước tốt nghiệp đều cần biết đến hay nhắm được một số công ty, doanh nghiệp, tổ chức mà bạn cảm thấy hấp dẫn, hứng thú. Việc lựa chọn công ty không chỉ nằm ở vị trí công việc, mức lương và những chính sách doanh nghiệp cung cấp, mà còn cần phù hợp với văn hóa làm việc của riêng bạn.

Khi ấy, bạn nên sử dụng công cụ tìm kiếm hay các trang thông tin/luận đàm về doanh nghiệp để xem các đánh giá, hỏi - đáp, mức lương trung bình và nhiều thông tin khác. Tìm hiểu thêm về công ty qua website công ty, tin tức trên báo chí, mạng xã hội cũng là các cách hữu ích.
Are you looking for someone for an important position for your business? Or busy preparing for upcoming interviews? Come to the HR service of VSHR Pro Academy, share with us about the problem you are facing!

---

Please contact us via:

#RPO #VSHRProAcademy #business #human #resources #professional #career #jobs #success #academy #goal #recruitment #process #hiring #service #Vietnam #Job #Market #Update #changing #humanresources #recruitmentprocess #recruiting #recruiter


4 views0 comments