AVOID THIS EMPLOYER BRANDING MISTAKE ON SOCIAL MEDIA-Vietnamese Information below-


Hootsuite conducted a research that said: “a person spends two and a half hours a day on average checking social networks”. 🤔How does an Employer Branding specialist take advantage of this trend to promote their employer brand? Should we use the same strategy for all social media platforms to attract candidates?


The answer is NO❌. Each social network has its own algorithms and serves different types of audiences. These are the key differences that you need to remember when conducting content for each site:


💡Facebook: Infographics, videos, images, and GIFs are preferred, and target millennials and generation X. You should present your company’s culture, employee experiences, and vacant positions.


💡LinkedIn: A professional site specializing in promoting your company’s values and benefits. You can also promote your employer branding by interacting with job-seeking groups.


💡Instagram: Use this site if you want to visualize your working environment and company’s culture with high-quality images and reels. Instagram Story is a fast way to announce and interact with your followers, suitable if you want to connect with generation Z.


💡Tiktok: A perfect site to promote employee experiences. It is a trend that companies record their daily working routine in short and funny videos and get countless interactions. Short-timing and hilariousness are keys


A weak employer brand company is likely to lose its ideal candidates since they aren’t aware of the values and benefits that the firm can bring to its employees. Adversely, an outstanding employer brand image would reduce the cost per hired candidate by up to 43%.


🎯Are you finding the right strategy to promote your employer branding? Visit VSHR today to get the consultancy from HR experts: CLICK HERE


-Vietnamese-Hootsuite gần đây đã thực hiện một nghiên cứu cho biết: “Trung bình một người dành hai tiếng rưỡi mỗi ngày để lướt mạng xã hội”. 🤔Vậy một chuyên viên Employer Branding cần phải tận dụng xu hướng này như thế nào để quảng bá thương hiệu nhà tuyển dụng của mình? Chúng ta có nên sử dụng cùng một chiến lược truyền thông cho tất cả các nền tảng mạng xã hội nhằm thu hút ứng viên?


Câu trả lời là KHÔNG❌. Mỗi mạng xã hội có các thuật toán riêng để phục vụ các loại đối tượng người xem khác nhau. Dưới đây là những điểm khác biệt chính mà bạn cần nhớ khi tiến hành xây dựng nội dung cho mỗi kênh thông tin:


💡Facebook: Ưa chuộng infographic, video, hình ảnh và GIF, nhắm đến thế hệ millennials và gen X. Bạn có thể quảng bá văn hóa công ty, trải nghiệm nhân viên, cũng như thông tin về các vị trí còn trống.


💡LinkedIn: Một trang web chuyên nghiệp chuyên quảng bá các giá trị và lợi ích của công ty. Bạn cũng có thể làm nổi bật thương hiệu nhà tuyển dụng của mình bằng cách tương tác với các group tìm việc.


💡Instagram: Đem đến trải nghiệm thức tế về môi trường làm việc và văn hóa công ty bằng hình ảnh và reel chất lượng cao. Bạn có thể tận dụng Instagram Story như một kênh thông tin nhanh để tương tác với người theo dõi. Phù hợp nếu bạn nhắm đến đối tượng gen Z.


💡TikTok: Một ứng dụng hoàn hảo để quảng bá trải nghiệm nhân viên. Gần đây, các công ty có đăng tải các video ngắn ghi lại một ngày làm việc và nhận được lượng tương tác khổng lồ. Đặc điểm của Tiktok là sự nhanh chóng và hài hước.


Một thương hiệu nhà tuyển dụng yếu sẽ khiến công ty mất đi những ứng viên lý tưởng vì ứng viên khó tiếp cận hoặc không biết đến những giá trị và lợi ích mà công ty có thể mang lại cho nhân viên của mình. Ngược lại, một tổ chức có độ nhận diện nhà tuyển dụng phủ sóng có thể làm giảm chi phí trên mỗi ứng viên được thuê lên đến 43%.


🎯Nếu bạn đang tìm kiếm chiến lược để quảng bá thương hiệu nhà tuyển dụng của mình, hãy truy cập VSHR ngay hôm nay để nhận được tư vấn từ chuyên gia đầu ngành: TẠI ĐÂY
 

Are you looking for an HR strategy to strengthen the employee-employer connection of your organization? Please contact us via:

#RPO #VSHRProAcademy #business #human #resources #professional #career #jobs #success #academy #goal #recruitment #process #hiring #service #Vietnam #Job #Market #Update #changing #humanresources #recruitmentprocess #recruiting #recruiter #EmployerBranding

#socialmedia


2 views0 comments