Hợp tác với nhà tài trợ đồng Vicky English

Updated: Mar 11, 2019Handshake with VSHR for Supporting the Community
VSHR Handshake

Sau khi nghiên cứu về vấn đề tuyển dụng sinh viên mới tốt nghiệp tại Việt Nam, chúng tôi đã thiết kế cuộc thi đầy ý nghĩa mang tên Vietnam's Amazing Student! Đây là cuộc thi mà chúng tôi đào tạo sinh viên Việt Nam các kĩ năng như quản lý dự án, giải quyết vấn đề, kỹ năng thuyết trình để các bạn có thể phát triển một dự án xã hội với mục đích giúp mọi người trong cộng đồng.Sau mùa giải 2018 thành công, giờ đây chúng ta sẽ bắt đầu mùa giải Vietnam's Amazing Student năm 2019! Chúng tôi rất vui khi được Vicky English đồng hành trở thành nhà tài trợ đồng cho cuộc thi này! Cảm ơn Vicky English!

Bạn có phải là sinh viên trong độ tuổi 16 -24? Hãy đăng ký ngay! www.amazingstudent.org

Bạn có thích trở thành cố vấn cho học viên? Hãy tham gia vào hội đồng cố vấn của chúng tôi! Hãy là một người cố vấn! www.health-revolution.org/mentorship.ht…

Bạn hoặc tổ chức của bạn muốn hỗ trợ / tài trợ cho cuộc thi? Hãy liên hệ chúng tôi ngay hôm nay!! www.amazingstudent.org

10 views0 comments