Chúc mừng thành viên mới của VSHR

Updated: Mar 11, 2019Duyên thân mến,


Chúng tôi muốn viết vài dòng để thể hiện sự trân quý của tổ chức vì những đóng góp tuyệt vời của bạn cho học bổng Genius Upskill Program - VSHR. Chương trình thật sự mang lại cho các bạn sinh viên khả năng để giúp lại cộng đồng Việt Nam.


Thật khó tin là một người bình thường lại làm được những điều phi thường. Nhưng chính sự đam mê và kỹ năng quản lý thời gian của bạn đã chứng tỏ cho các bạn trẻ khác là các bạn vẫn có thể đi làm toàn thời gian cho một công ty, đồng thời cũng có thể giữ một vai trò quan trọng trong một tổ chức xã hội. Thật tuyệt vời!


Chúng tôi rất vui được giới thiệu bạn trong vai trò thành viên chính thức của biệt độ Siêu anh hùng VSHR.


Chúc mừng Duyên! Đoan chắc rằng bạn bè và gia đình Duyên cũng rất tự hào về bạn. Hành trình của bạn tại VSHR bắt đầu từ hôm nay. Hướng về phía trước trên con đường trở thành 'Anh hùng Xã hội' nhé!


The team who are working to help Vietnamese people
VSHR Super Hero Team

Thông tin về thành viên của VSHR


Be a real life superhero by helping people

Các muốn trở thành một phần của VSHR không? Hãy tham gia!


A program to make you a superhero
Genius Upskill Scholarship Program

Tham khảo về học bổng Genius Upskill!

8 views0 comments