Chương trình VSHR Impact Mentorship

Updated: Mar 11, 2019


VSHR impact Mentoring

Bạn có thích chia sẻ kiến thức của mình không? Bạn có tin vào nền tảng đó - Cách tốt nhất để phát triển kỹ năng của chúng ta khi chúng ta đào tạo một người khác về kỹ năng đó?

"Impact Mentor" là một cơ hội tuyệt vời để bạn phát triển kỹ năng của mình - Nói trước công chúng, Tư vấn, Quan hệ y tế.


VSHR Impact Mentorship

Bạn có chuyên về lĩnh vực y tế hoặc không y tế nhưng có tinh thần tuyệt vời về quản lý dự án hoặc giải quyết vấn đề hoặc kỹ năng thuyết trình hoặc bất kỳ kỹ năng liên quan nào khác không? Hãy tham gia vào Chương trình Impact Mentor của chúng tôi!


Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập www.health-revolution.org/impact-mentorship

Với vai trò cố vấn, bạn sẽ được tư vấn cho các sinh viên đại học trong Vietnam'a amazing student 2019 và chương trình Success factor.


Để biết về cuộc thi Vietnam'a amazing student, vui lòng truy cập www.amazingstudent.org


Để biết thêm về Success factor, vui lòng truy cập www.health-revolution.org/people-development

Subscribe to Our Career Development webinar

  • LinkedIn Social Icon
  • White Facebook Icon

© 2019 by VSHR. Proudly created by VSHR Communication Department.