Chương trình VSHR Medical Mentor

Updated: Mar 11, 2019A mentoring program to make upskill your medical knowledge through sharing
VSHR Medical Mentor

Bạn làm việc trong lĩnh vực y tế, nhưng bạn đã chuẩn bị những gì cho hồ sơ cá nhân, kỹ năng hay các mối quan hệ với các đồng nghiệp trẻ cùng ngành?

"Cố vấn Y tế" là một cơ hội để bạn phát triển kỹ năng: thuyết trình trước đám đông, tư vấn, thiết lập các mối quan hệ trong ngành.Bạn là bác sĩ, nhà nghiên cứu về dinh dưỡng, chuyên gia Nhi khoa, hay Dược sĩ? Hãy bấm link bên dưới và tham gia chương trình "Cố vấn Y tế" của chúng tôi! www.health-revolution.org/medical-mentor.html

Trong vai trò "Cố vấn Y tế", bạn sẽ chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm của mình trong chương trình Genius Upskill, Medx, v...v...

Để biết thêm thông tin về chương trình Genius Upskill, xin tham khảo www.health-revolution.org/training

Và thông tin về chương rình Medx, xin xem: www.medx.cf

Nếu bạn không làm việc trong lĩnh vực y tế nhưng muôn trở thành người cố vấn? Hãy gia nhập vào dội ngũ Impact Mentor của chúng tôi! Đăng ký hồ sơ của bạn tại đây: www.health-revolution.org/impact-mentorship


21 views0 comments