DELAY ANNOUNCEMENT

Chào mọi người, 🎓Tụi mình đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ cho GUP 2019 graduation day và không còn gì tuyệt với hơn nếu được đón tiếp các bạn vào hôm nay. Tuy nhiên, team đã phải cân nhắc đến sự an toàn sức khoẻ của mọi người trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh hiện nay. Đã có thêm nhiều ca nhiễm bệnh nên team đã có trao đỗi một chuyên gia về các bệnh lây nhiễm. 🎓Từ đó, team đã quyết định là sẽ dời buổi GUP 2019 Grad day lại vì sức khoẻ của mọi người. Tụi mình sẽ liên tục theo dõi và cập nhật sớm ngày thay đổi cho mọi người. Cám ơn mọi người rất nhiều vì đã thông cảm. --- Hi guys, 🎓We prepared everything for the GUP Grad day and we could not be happier to do that grad day this Sunday as we plan. But for the sake of the health of our scholars, mentors, external guest, we were closely following the situation about the outbreak. There was a number of new cases came out and with that, we had a discussion with some infection control expert as well. 🎓Then we come to a conclusion that we will move to GUP Grad day for better health for everyone. We will be following up with the situation and announce the new date soon !!! Thank you very much, and love you so much! --- 🎓🎓 Genius Upskill Program (GUP) là chương trình học bổng giúp cung cấp đến người trẻ kỹ năng và tư duy đúng đắn để có thể phát triển bản thân và sự nghiệp thành công. 🎓🎓 Genius Upskill Program (GUP) is a scholarship program for the Vietnamese youth to up skill and inspire them, so they can be successful in life and career. --- Chương trình Genius Upskill program 2020 🌱 Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 20/03/2020 🌱 Link đăng ký tham dự cuộc thi: http://tiny.cc/GUPapplication 🌱 Thể lệ chương trình: http://tiny.cc/GUP-2020 🌱 Youtube Channel: http://tiny.cc/GUPYoutube ----------------------- Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình, vui lòng xem tại: 🔍 Website: health-revolution.org/gup 🔍 Fanpage: https://www.facebook.com/GeniusUpskill ----------------------- #GUP2020 #GeniusUpskillProgram

9 views0 comments