Dinh dưỡng là đề tài phổ biến nhất trong Vietnam's Amazing student 2019

Quy trình đăng ký tham gia cuộc thi Vietnam's Amazing Student mùa giải 2019 đang chạy hết tốc lực!


Chúng ta có thể nhìn lại các đội đã đăng ký. Chủ đề nào là chủ đề nổi trội nhất trong mùa giải năm 2019 này!Trong số tất cả các lĩnh vực có dự án, thì lĩnh vực Dinh Dưỡng nhận được nhiều hồ sơ dự thi nhất, chiếm 33% trên tổng số. Đứng thứ hai là lĩnh vực Vệ Sinh, chiếm 25%. Và ở vị trí thứ ba là lĩnh vực liên quan đến dược phẩm (bao gồm cả các chất kích thích), chiếm 24%!


Chúng tôi đã sẵn sàng cho một mùa giải tuyệt vời của cuộc thi. Hạn đăng ký kéo dài đến 22 tháng 2, 2019. Chờ xem chúng ta sẽ có gì cho tới khi thời hạn đăng ký kết thúc nhé!


Bạn chưa đăng ký tham gia cuộc thi? Hãy đăng ký ngay: www.amazingstudent.org


Để hiểu hơn về cuộc thi, vui lòng tham khảo: https://www.lifeimpacts.org/all-news/all-you-need-to-know-about-vietnam-s-amazing-student-contest

12 views0 comments

Recent Posts

See All