EMPLOYEE RELATIONS - THE MOST IMPORTANT SKILL FOR HR EXECUTIVES IN 2022-Vietnamese Information below-


📌It is a trend that a company’s culture is drawing much attention from its employees and is considered one of the most essential factors when applying for a position. The employee-employer relations need to be consolidated more than ever before. And it’s probably a mission of HR departments.


If an organization lacks or has weak employee relations, its workers at all levels tend to be dissatisfied with their position and stressed since they cannot find the proper empathy in the workplace. Therefore, the operation will not run smoothly and effectively. Also, the company’s culture will be negatively affected by a bad reputation and the candidates will be hesitant when considering your firm. Finally, if the HR manager allows this problem to exist for a long period, the organization’s future will definitely be influenced overall. The employees are discouraged to give effort and the leaders cannot find a mutual channel to understand their inferiors.


Otherwise, having strong employee relations is vital for the success of an organization today. Your company will receive these 5 essential benefits if this tough mission is achieved:

💫Enhance employee loyalty

💫Decrease turnover rate

💫Strengthen your workplace culture

💫Ensure employees’ work-life balance

💫Fewer conflicts


🤔Google - a huge corporation that is well-known for its employee relations strategies which contribute massively to its revenue. They have built their workplace as a creative space where every member can speak their ideas and receive coaching from the leaders, which makes Google one of the top innovative companies worldwide.


🎯Are you having the same problems in building a strong employee-employer bond for your company? VSHR Pro Academy team can help you to develop that skill set for your HR department. Visit our website to find out more about our solution: CLICK HERE


-Vietnamese-📌Văn hóa công ty đang dần thu hút càng nhiều sự quan tâm của nhân viên và được xem là một trong những yếu tố quan trọng nhất khi một ứng cử viên ứng tuyển vào một vị trí. Theo sau đó, mối quan hệ giữa người lao động và người sử dụng lao động cần được củng cố hơn bao giờ hết, và đây cũng chính là nhiệm vụ cấp thiết của phòng nhân sự hiện nay.


Nếu một tổ chức thiếu hoặc có quan hệ nhân viên yếu kém, người lao động ở tất cả các cấp của tổ chức này có xu hướng không hài lòng với vị trí hiện tại của họ. Hơn nữa, họ cũng dễ dàng căng thẳng vì không thể tìm thấy sự đồng cảm tại nơi làm việc. Do đó, việc vận hành công ty sẽ không được trơn tru và hiệu quả. Ngoài ra, danh tiếng của công ty sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực, dẫn đến việc các ứng viên sẽ do dự khi xem xét nộp đơn cho công ty của bạn. Nếu giám đốc nhân sự không kịp thời giải quyết vấn đề này, tương lai của cả tổ chức chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Khi đó, các nhân viên không được khuyến khích nỗ lực và các nhà lãnh đạo không thể tìm thấy một kênh thông tin chung để hiểu được cấp dưới của họ.


Mặt khác, việc trang bị một hệ thống quan hệ nhân viên bền chặt là điều rất cấp thiết cho sự thành công của một tổ chức. Công ty của bạn sẽ nhận được 5 lợi ích thiết yếu sau nếu đạt được sứ mệnh khó khăn này:

💫Nâng cao lòng trung thành của nhân viên

💫Giảm tỷ lệ nhân viên nghỉ việc

💫Tăng cường văn hóa chốn công sở

💫Đảm bảo cân bằng giữa công việc và cuộc sống của nhân viên

💫Ít xung đột hơn


🤔Google - một tập đoàn lớn nổi tiếng đã tăng doanh thu đáng kể sau khi thực hiện các chiến lược quan hệ nhân viên một cách hiệu quả. Họ đã xây dựng nơi làm việc của mình như một không gian sáng tạo, nơi mọi thành viên có thể phát biểu ý tưởng của mình và nhận được những buổi coaching từ các nhà lãnh đạo, điều này khiến Google trở thành một trong những công ty sáng tạo và đổi mới hàng đầu trên toàn thế giới.


🎯Có phải bạn cũng đang gặp những vấn đề tương tự trong việc xây dựng mối quan hệ chặt chẽ giữa người lao động và người sử dụng lao động? VSHR Pro Academy có thể giúp bạn phát triển bộ kỹ năng hoàn thiện cho phòng ban nhân sự, giúp nâng cao trải nghiệm nhân viên trong tổ chức của bạn.

Truy cập trang web của chúng tôi để tìm hiểu thêm về các giải pháp: TẠI ĐÂY
 

Are you looking for an HR strategy to strengthen the employee-employer connection of your organization? Please contact us via:

#RPO #VSHRProAcademy #business #human #resources #professional #career #jobs #success #academy #goal #recruitment #process #hiring #service #Vietnam #Job #Market #Update #changing #humanresources #recruitmentprocess #recruiting #recruiter #PeopleEmpowerment #employeerelations


0 views0 comments