First Aid Hero Factory KICK OFF 2018


John Masud Parvez was kicking off the First Aid Hero Factory 2018
First Aid Hero Factory Kick off Event


Chúng ta có cần siêu anh hùng không? Có! Việt Nam cần các siêu anh hùng.

Chỉ tiếc là lúc tạo các siêu anh hùng, Marvel đã quên mất Việt Nam.

Nên chúng tôi đã đảm nhận trọng trách này, để chăm sóc cho chính chúng tôi, cho gia đình chúng tôi, và cho tất cả mọi người trong cộng đồng, giống y như các ANH HÙNG trong đời thực vậy.
Và vì vậy, Vietnam Social Health Revolution đã xây dựng khoá học “First AID Hero Factory" - phân xưởng sản xuất siêu anh hùng sơ cứu thương. Chương trình nằm trong học bổng Genius Upskill Program, cung cấp kiến thức, hỗ trợ và truyền cảm hứng cho các bạn trẻ trở thành siêu anh hùng.
Sau quá trình phỏng vấn, chúng tôi đã chọn ra được 17 bạn nhận được học bổng. Và đây là đoạn KICK OFF của buổi huấn luyện "Frist AID Hero Factory”!


Bạn vẫn chưa biết về Genius Upskill program ? Xin tham khảo: www.health-revolution.org/training

À, đợi đã, siêu năng lực của bạn là gì? Hãy gia nhập vào biệt đội siêu anh hùng của chúng tôi nhé! www.health-revolution.org/how-to-join-vshr

7 views0 comments