FIRST AID HERO - WHO ARE WE?

#gup2020 #FirstAidHeroFactory [First Aid Hero Factory - Nội dung khóa học] English caption below Thông tấn xã GUP! Loa loa loa, tôi nói mọi người có nghe rõ không? Dịch bệnh ngày càng phát triển đột biến, lượng người nhiễm bệnh tăng đến mức báo động. Vì thế, First Aid Hero Factory đây, đã xuất hiện như một vị thần giúp các bạn “chèo chống” qua cơn đại dịch này nha! Trước khi bước chân lên con thuyền của First Aid, chúng ta hãy tìm hiểu về “máy móc” của nó một chút. Nội dung chương trình: • Cân bằng nội môi / Chảy máu mũi / Chảy máu ngoài • Đường khí đạo, hô hấp • CPR ( Hồi sức tim phổi) • Cấu trúc xương Mấy bạn ơi, MÌNH NÓI CÁC BẠN ĐÓ, còn chần chờ gì nữa, hãy nhanh tay click vào link đăng kí để hoàn thành các thủ tục và đặt chân lên con thuyền định mệnh băng qua cơn sóng đại dịch này. Hành trình của First Aid Hero Factory sẽ truyền cho bạn sức mạnh để trở thành những anh hùng của cộng đồng. ————- GUP News Agency! HELLO, can you hear me well? The disease has grown suddenly and the number of infected people has increased to an alarming level. So, First Aid Hero Factory, has appeared as a god to help you "fight" through this pandemic! Before embarking on First Aid's boat, let's learn about its "machines" a bit. Content: • Homeostasis / Nose bleed / External bleeding • Burn and Object in air way. • CPR • Bone structure My friends, IT’S YOU, what are you waiting for, please quickly click on the registration link to complete the procedures and set foot on the fateful boat to cross this pandemic wave. The First Aid Hero Factory's journey will empower you to become the heroes of our community. —— "🎓🎓 Genius Upskill Program (GUP) là chương trình học bổng giúp cung cấp đến người trẻ kỹ năng và tư duy đúng đắn để có thể phát triển bản thân và sự nghiệp thành công. 🎓🎓 Genius Upskill Program (GUP) is a scholarship program for the Vietnamese youth to up skill and inspire them, so they can be successful in life and career. --- Chương trình Genius Upskill program 2020 🌱 Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 20/03/2020 🌱 Link đăng ký tham dự cuộc thi: http://tiny.cc/GUPapplication 🌱 Thể lệ chương trình: http://tiny.cc/GUP-2020 🌱 Youtube Channel: http://tiny.cc/GUPYoutube ----------------------- Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình, vui lòng xem tại: 🔍 Website: health-revolution.org/gup 🔍 Fanpage: https://www.facebook.com/GeniusUpskill ----------------------- #GUP2020 #GeniusUpskillProgram"

18 views0 comments