FIRST-DAY PROBLEM WITH ONBOARDING NEW HIRES | By VSHR Pro Academy-Vietnamese Information below-


Some companies often neglect the feelings of new employees on their first day at work. This problem will lead to the disappointment of the new hires and leave them with a negative impression.


It is important for HR departments to focus on the mental reaction of new hires and not just their skill sets. It is easier to teach someone how to do a job than it is to teach them how they should act in order to be successful at that job.


When new workers realize a signal of being excluded and irrelevant, they will significantly be demotivated and want to quit the job even if it's just their first day. As a consequence, the hiring cost and time will be wasted and the company's employer brand will be crucially devastated.


In an era of rapid-paced change, it is crucial to be able to adapt quickly. Organizations that can offer a welcoming environment for new employees will have a competitive advantage because they will be able to attract the most talented individuals.


✅ REMEMBER: The culture of an organization can make or break its ability to recruit and retain top talent.


🎯 Are you finding an effective onboarding program and leave a long-lasting positive impression on your new hires? Contact us to receive the solution customized for your company: CLICK HERE


-Vietnamese-Một số doanh nghiệp thường bỏ qua cảm xúc trong ngày đầu tiên đi làm của nhân viên mới. Điều này dễ làm những người mới đến cảm thấy thất vọng và để lại cho họ ấn tượng tiêu cực.


Bộ phận nhân sự nên tập trung vào mảng tinh thần của những người mới được tuyển dụng chứ không chỉ tập trung vào kỹ năng của họ. Việc dạy ai đó cách thực hiện một công việc sẽ dễ dàng hơn là dạy họ hành xử thế nào để thành công.


Khi người lao động nhận ra dấu hiệu bị cô lập, họ sẽ mất phần lớn tinh thần làm việc và muốn bỏ việc ngay cả khi đó chỉ là ngày đầu tiên của họ. Hậu quả là chi phí và thời gian của công ty sẽ bị lãng phí và thương hiệu nhà tuyển dụng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.


Trong thời đại với mọi sự thay đổi diễn ra nhanh chóng, điều quan trọng là các công ty phải có khả năng thích ứng cao. Một môi trường thân thiện và chào đón người lao động sẽ có lợi thế cạnh tranh là thu hút những nhân viên tài giỏi nhất.


✅ QUAN TRỌNG: Văn hóa của một tổ chức có thể tạo ra hoặc phá vỡ khả năng tuyển dụng và giữ chân những nhân tài hàng đầu.


🎯 Bạn đang tìm kiếm một chương trình hiệu quả cho việc onboarding nhân viên mới? Liên hệ ngay với VSHR để nhận giải pháp nhân sự được thiết kế riêng cho công ty bạn: TẠI ĐÂY 

Are you looking for an HR strategy to strengthen your organization's employer branding? Please contact us via:

#VSHRProAcademy #business #human #resources #professional #career #jobs #success #academy #goal #recruitment #process #hiring #service #Vietnam #humanresources #recruitmentprocess #recruiting #recruiter #strategy #PeopleEmpowerment #onboarding #challenge #newemployee


5 views0 comments