[GENIUS UPSKILL 2020] MINIGAME ANNOUNCEMENT

Updated: Mar 24, 2020

(ENGLISH CAPTION BELOW)


“Nếu cảm thấy mệt quá GUP cho mượn bờ vai Thì thầm GUP nói nhỏ Chơi game thôi mọi người ơi!”


Sau đợt nghỉ do COVID-19, đồng hồ sinh học của mọi người bị đảo lộn, ăn uống thả ga dẫn đến ai nấy cũng tăng lên vài kg. Biết được điều đó, nhà GUP đã tổ chức một trò chơi siêu to siêu khổng lồ cùng phần thưởng cực kỳ thú vị đến từ Vietnam Social Health Revolution đó nha. Mini-game của GUP là:


“ 𝐁𝐄 𝐇𝐄𝐀𝐋𝐓𝐇𝐘 𝐖𝐈𝐓𝐇 𝐆𝐔𝐏”


Cụ thể, mini-game sẽ gồm 10 câu hỏi về “𝐍𝐮𝐭𝐫𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐚𝐧𝐝 𝐃𝐢𝐞𝐭𝐚𝐫𝐲" cũng là một trong những khóa học “nóng hòn họt" của GUP luôn.


🍟 Vậy mình tham gia mini-game như thế nào nhỉ? Đầu tiên, bạn hãy LIKE/REACT POST này → TAG 3 NGƯỜI BẠN vào phần comment → SHARE POST này về trang cá nhân với chế độ công khai. Và cuối cùng bấm vào link Quiz dưới đây vào chơi thôi.

Phần thưởng sẽ dành cho bạn có số điểm cao nhất với thời gian nhanh nhất. Mỗi người chỉ có thể tham gia trò chơi 1 lần duy nhất.


🍟 Đường link đi tìm vòng eo 56: https://quizizz.com/jo…/quiz/5e6b10d587877c0020b1e6f9/start…


🍟 Deadline Mini-game: 21/03/2020 - 23:59:00 (GMT+7)

🍟Phần thưởng: sẽ được gửi đến tận nhà cho người chinh phục được thử thách nha. Bật mí là phần thưởng sẽ nhiều lắm đó :>


Vậy còn chờ gì nào, chơi đi chờ chi. _________________________ Genius Upskill Program 2020 🌱 Deadline: 20/03/2020 23:59:00 GMT+7 🌱 Registeration link: http://tiny.cc/GUPapplication 🌱 Program’s information: http://tiny.cc/GUP2020 🌱 Youtube Channel: http://tiny.cc/GUPYoutube ________________________ For further information, please visit: 🔍 Website: health-revolution.org/gup 🔍 Fanpage: https://www.facebook.com/GeniusUpskill


 

"If you feel too tired GUP lend you a shoulder GUP whisper softly Hey, let's play the game!"


After the break due to COVID-19, everyone's biological clock was turned upside down, eating and drinking gas led to everyone also increased a few kilograms. Knowing that, the GUP has organized a super huge super game with extremely interesting prizes from Vietnam Social Health Revolution. Our mini-game is:


“ 𝐁𝐄 𝐇𝐄𝐀𝐋𝐓𝐇𝐘 𝐖𝐈𝐓𝐇 𝐆𝐔𝐏”


Specifically, the mini-game will include 10 questions about "𝐍𝐮𝐭𝐫𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐚𝐧𝐝 𝐃𝐢𝐞𝐭𝐚𝐫𝐲" which is also one of GUP's "hot" courses.


🍟 So how do we join the mini-game? First, LIKE/REACT THIS POST → TAG 3 FRIENDS in the comment section → SHARE THIS POST on your profile publicly. And finally click the Quizz link below to play it. The reward will give you the highest score for the fastest time. Each person can only join the game once.


🍟 The link to find your 56-centimeter waist: https://quizizz.com/…/5e6b10d587877c0020b1…/healthy-with-gup


🍟 Mini-game Deadline: 21/03/2020 - 23:59:00 (GMT+7)

🍟 The reward will be sent to your home for the conqueror of the challenge. Reveal the reward will be a lot there :>


So what are you waiting for, let’s play!


Genius Upskill program 2020 🌱 Deadline: 20/03/2020 23:59:00 GMT+7 🌱 Registeration link: http://tiny.cc/GUPapplication 🌱 Program’s information: http://tiny.cc/GUP2020 🌱 Youtube Channel: http://tiny.cc/GUPYoutube ________________________ For further information, please visit: 🔍 Website: health-revolution.org/gup 🔍 Fanpage: https://www.facebook.com/GeniusUpskill96 views0 comments