HERE’S WHY TOP TALENTS DON’T APPLY TO YOUR COMPANY.-Vietnamese Information below-


❓Do you want to attract top candidates for your open position? Increase your employer branding awareness and get more traffic to your career site? Or more importantly, cut down the time and cost per hire? To achieve these goals, what you need is a clear and solid employer branding strategy.


Some companies even fail at the start when they just simply recruit whenever they need someone to do their tasks, lacking a long-term strategy. By doing so, you can never access the high-quality talent pool since they haven’t heard or seen your efforts to recruit them. And they also question their long-term career path at your firm.


It’s not just about finding the best employees, it’s about delivering a great experience to your current team. An employer branding strategy helps you find talent, guides content you post for social media, and uncovers hidden gems for your company.⁣⁣ A good employer brand can reduce half of your cost per hire, and over a quarter of turnover rates.


✨In Vietnam, Unilever is one of the top desired companies to work for. They are well-known for their Future Leadership Program which can connect, attract and engage fresh graduates from prestigious universities. Besides Unilever’s reputation, an explicit employer brand strategy and an excellent execution plan are the success factors.


🎯Do you get stuck in building your employer brand which helps to stand out? Contact us today for HR consultancy from the experts: CLICK HERE


-Vietnamese-❓Bạn có muốn thu hút nhiều nhân tài cho công ty? Hoặc tăng độ nhận diện thương hiệu nhà tuyển dụng (Employer Brand), đạt nhiều traffic cho trang tin việc làm của mình? Hay quan trọng hơn là cắt giảm thời gian và cost-per-hire? Để đạt được những mục tiêu trên, điều bạn cần là một chiến lược Employer Branding thật rõ ràng làm nền tảng.


Một số công ty thậm chí đã thất bại ngay từ đầu khi chỉ đơn giản là đăng tuyển bất cứ khi nào họ thiếu nhân viên, mà không có một kế hoạch dài hạn. Việc làm này khiến công ty không thể tiếp cận được nguồn nhân lực chất lượng cao vì những nhân tài này không biết đến hoặc không nhìn thấy được những nỗ lực của bạn trong việc tuyển dụng họ. Hơn hết, họ cũng đặt nghi vấn về việc gắn bó lâu dài với tổ chức của bạn.


Một chiến lược tốt không chỉ dừng lại ở việc tìm kiếm những nhân viên giỏi nhất mà còn là việc mang lại trải nghiệm tuyệt vời cho những nhân viên hiện tại. Việc lên kế hoạch và đặt mục tiêu sẽ giúp bạn tìm kiếm nhân tài, tạo content bài đăng trên social media và quan trọng nhất là khám phá những viên ngọc tiềm ẩn cho các vị trí đang mở, chưa kể giảm một nửa chi phí cho mỗi lần thuê và giảm hơn 25% tỷ lệ nhân sự nghỉ việc.


✨Tại Việt Nam, Unilever là một trong những công ty được săn đón hàng đầu. Họ nổi tiếng với chương trình Future Leadership có thể kết nối, thu hút và tương tác với những nhân sự vừa tốt nghiệp từ ​​các trường đại học danh tiếng. Bên cạnh độ phủ sóng mạnh mẽ của tập đoàn, một chiến lược Employer Brand rõ ràng và một kế hoạch thực thi xuất sắc là những yếu tố dẫn đến thành công cho Unilever.


🎯Bạn có đang gặp khó khăn trong việc xây dựng chiến lược Employer Branding để nổi bật giữa hàng tá đối thủ cạnh tranh? Liên hệ với VSHR ngay hôm nay để được tư vấn từ các chuyên gia nhân sự đầu ngành: TẠI ĐÂY
 

Are you looking for an HR strategy to strengthen your organization's employer branding? Please contact us via:

#RPO #VSHRProAcademy #business #human #resources #professional #career #jobs #success #academy #goal #recruitment #process #hiring #service #Vietnam #Job #Market #Update #changing #humanresources #recruitmentprocess #recruiting #recruiter #ProEmployerBranding

#Leadership #employerbranding #strategy #HRstrategy


0 views0 comments