Bạn học Đại học vì mục đích gì? Để kiếm được việc làm chăng?


Bạn là sinh viên và bạn đang nỗ lực học tập. Thế nhưng kế hoạch sau khi tốt nghiệp của bạn là gì vậy?


Có phải, bạn cần kiếm việc làm? Thế nhưng bạn có biết hằng năm ở Việt Nam, có bao nhiêu sinh viên cũng tốt nghiệp ra trường như bạn không? Và họ cũng sẽ ra sức kiếm việc làm cùng thời điểm với bạn?


Con số đó là hơn 325,000 sinh viên sẽ cùng tìm kiếm việc làm. Một thống kê địa phương cũng chỉ ra rằng gần 200,000- 250,000 (sinh viên mới ra trường) đang gặp nhiều khó khăn trong việc tìm việc làm và vẫn đang trong tình trạng thất nghiệp. Đây thực sự là một vấn đề nan giải. Vậy bạn đang chuẩn bị thế nào để đối mặt với thử thách này?Chúng tôi muốn hỗ trợ các bạn vượt qua thử thách khó khăn này. Nên chúng tôi tạo ra cuộc thi có tên - Vietnam's Amazing Student. Trong cuộc thi này, chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn Mentor để đào tạo các bạn các kĩ năng: Quản lý dự án, Giải quyết vấn đề và Kĩ năng trình bày trước đám đông. Trong vòng một tháng bạn sẽ xây dựng một dự án xã hội mà trong đó mang lấy tinh thần kiến tạo xã hội và bạn sẽ mang dự án đó của bạn để giúp đỡ con người trong cộng đồng mình. Vậy bạn đang chờ đợi điều gì?


Đăng ký ngay hôm nay:

www.amazingstudent.org


Tìm hiểu và đăng ký ngay đi nào! Chúng tôi chờ đợi bạn!


1 view0 comments