Hợp tác phát triển cùng câu lạc bộ tiếng Anh RMIT

Updated: Mar 11, 2019

Có gì mới trong dự án Hợp tác phát triển của VSHR?

Dự án Hợp tác phát triển của VSHR hướng đến 2 trong 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc (SDGs) đó chính là Mục tiêu 3 (Y tế) và 4 (Giáo dục Chất lượng). VSHR rất vinh dự khi được hợp tác cùng Câu lạc bộ tiếng Anh RMIT.

Chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn về dự án Hợp tác phát triển này với tiêu điểm quan trọng chính là cuộc thi Vietnam's Amazing Student. Mùa giải 2019 đã chính thức bắt đầu!Đăng ký ngay nếu bạn là học sinh sinh viên trong độ tuổi từ 16 đến 24!!! www.amazingstudent.org

Nếu bạn yêu thích việc trở thành cố vấn cho các bạn sinh viên tham gia cuộc thi, hãy đồng hành cùng chúng tôi tại: https://www.health-revolution.org/mentorship.html

6 views0 comments