Huyền Trần-Quán quân học bổng VSHR

Updated: Mar 11, 2019

Lễ trao học bổng VSHR là một sự kiện đáng nhớ và đong đầy cảm hứng trong từng khoảnh khắc mà tất cả và từng thành viên của VSHR sẽ luôn ghi nhớ. Chúng tôi muốn chia sẻ với mọi người buổi lễ trao học bổng VSHR cho Huyền.


VSHR luôn mong đợi các thành viên sẽ ngày càng nỗ lực và tạo nên các dự án có ảnh hưởng đến xã hội và nhận được giải thưởng này!

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập - https://www.health-revolution.org/vshr-scholarship.html

15 views0 comments