Sức mạnh của cố vấn Impact mentor và cố vấn Y tế của VSHR

Updated: Mar 11, 2019#Vietnamamazingstudent2019 #Impactmentor #Medicalmentor

Cuộc thi Vietnam's Amazing student mùa giải 2019 vẫn còn thời gian đăng ký. Hạn cuối vào ngày 22 tháng 2, 2019. Cho tới nay, chúng tôi đã nhận được hơn 50 hồ sơ dự thi và chúng tôi vẫn đang tìm kiếm nhiều nhóm dự thi hơn nữa. Các bạn muốn xem một vài Video dự thi không?


Cùng lúc, chúng tôi cũng nhận được một lượng lớn các hồ sơ đăng ký làm cố vấn cho các nhóm dự thi. Hãy xem thử nhóm cố vấn của chúng ta mạnh trong lĩnh vực nào. Các kỹ năng mạnh nhất bao gồm:

  • Kỹ năng thuyết trình ( 63% cố vấn cho biết rằng đây là kỹ năng hàng đầu của họ)

  • Kỹ năng Quản lý dự án ( 42% cố vấn cho biết rằng đây là kỹ năng hàng đầu của họ)

  • Kiến thức và kỹ năng về Y tế ( 33% cố vấn cho rằng biết đây là kỹ năng hàng đầu của họ)

  • Kỹ năng tư vấn (42% cố vấn cho biết đây là kỹ năng hàng đầu của họ)

Chúng tôi đã sẵn sàng cho cuộc thi sắp tới. Các bạn có muốn làm cố vấn cho các dự án xã hội? Hay muốn trở thành một phần của các dự án ảnh hưởng cộng đồng? Hãy tham gia cùng chúng tôi!


Các bạn không hoạt động trong lĩnh vực y tế? Hãy tham trở thành IMPACT MENTOR!

https://health-revolution.org/impact-mentorship.html

Bạn hoạt động trong lĩnh vực y tế? Hãy tham gia đội ngũ Cố vấn Y tế của VSHR.

https://www.health-revolution.org/medical-mentor.html

Bạn là sinh viên? Hãy đăng ký tham gia cuộc thi Vietnam's Amazing Student! Thời hạn kết thúc đăng ký 22 tháng 2, 2019!

www.amazingstudent.org20 views0 comments