Chúng tôi thấy một niềm khao khát mãnh liệt trong từng câu chữ của các bạn.

Updated: Mar 11, 2019


'Phát triển xã hội' chính là niềm khao khát của những người sẵn sàng hi sinh cống hiến và tạo ra các giá trị tích cực cho xã hội.

Tại cuộc thi Vietnam's Amazing Student mùa 2019, một trong những đội thi đã gửi câu hỏi này đến chúng tôi và bày tỏ lời xin lỗi.


Tạm dịch:

Chúng em vừa nộp đơn trễ. Chúng em cảm thấy mình thật tệ. Chúng em biết rằng như thế là không công bằng. Nhưng chúng em thực sự muốn xin một cơ hội. Chúng em tin rằng ý tưởng của mình độc đáo và muốn làm gì đó để giúp cộng đồng nhưng chúng em biết chúng em bị trễ hạn. Chúng em thừa nhận đó là lỗi của chúng em. Ban tổ chức có thể cho chúng em một cơ hội không?


Chúng tôi- ban tổ chức đã gửi phản hồi đến đội đó, nhưng chúng tôi rất muốn chia sẻ đến tất cả các bạn một lần nữa.


Câu trả lời của chúng tôi là: Một số người có thể cho rằng các bạn chậm trễ, các bạn chưa tốt, các bạn thiếu kỹ năng sắp xếp thời gian. NHƯNG, chúng tôi, đội ngũ Vietnam’s Amazing Student muốn nói với các bạn rằng – khi chúng tôi đọc thấy những dòng chữ này của các bạn, chúng tôi có thể nhận thấy niềm khao khát cháy bỏng của các bạn trong việc phát triển xã hội. Tuyệt vời! Hãy tạo ra những dự án tuyệt vời, chúng tôi chờ đón các bạn!