Mỗi ngày một kỹ năng mới: Làm thế nào để dẫn dắt đội của bạn đến thành công?

Updated: Mar 22, 2020Đây là một câu hỏi mà bất cứ người lãnh đạo nào cũng từng thắc mắc, và tôi có bốn câu trả lời đơn giản cho bạn ngay đây


1. Nhận phần việc khó nhất về mình

Là một người lãnh đạo, bạn luôn phải nhận phần lớn nhất, khó nhằn nhất về mình. Điều này sẽ giúp bạn vừa học hỏi được thêm và vừa nhận được sự công nhận từ các thành viên.


2. Khen ngợi các thành viên trong đội

Bạn nên liên tục khen ngợi rằng họ đang làm rất tốt và cổ vũ họ tiếp tục. Thực chất, bạn nên nhường hết công lao cho họ, đừng giữ lại công lao cho riêng mình. Bằng cách này, bạn sẽ gây dựng được mối quan hệ tốt với các thành viên của mình


3. Giao tiếp bằng sự đồng cảm và cảm kích

Giao tiếp chính là chìa khóa. Ví dụ, thay vì thúc giục họ chạy deadline, hãy hỏi về tiến độ và đề nghị giúp đỡ. Đấy chính là cách giao tiếp của một người lãnh đạo, bằng sự cảm kích và đồng cảm


4. Là người nhận trách nhiệm

Toàn bộ thành công, thất bại, những lúc bất đồng,... những việc xảy ra trong đội, đều là trách nhiệm của bạn. Là một người lãnh đạo, bạn chính là tuyến phòng thủ cuối cùng của đội, đều đó có nghĩa là nếu bạn gục ngã thì cả đội sẽ thất bại theo. Hãy nhận lấy trách nhiệm.


Hãy xem cách dẫn dắt đội của bạn đến thành công tại video dưới đây

---------------------------

One new skill everyday - Mỗi ngày một kĩ năng mới

Kênh Youtube: https://www.youtube.com/user/niloycit1


7 views0 comments