Mỗi ngày một kỹ năng mới: Sử dụng bảng kế hoạch mô hình kinh doanh Business model Canvas template

Làm thế nào một tổ chức có thể đổi mới?

Để đạt được sự đổi mới về tổ chức, mọi khía cạnh của một doanh nghiệp cần phải cùng nhau phát triển theo cùng một hướng. Điều đó có thể khó khăn nếu không có một định hướng rõ ràng về mô hình kinh doanh của bạn là gì và cách các hoạt động của bạn nên được liên kết như thế nào. Bạn cần xác định những gì công ty của bạn muốn - và được chuẩn bị - phải làm trước khi đổi mới có thể biến từ một từ thông dụng thành một hành động. Bạn nên bắt đầu với BUSINESS MODEL CANVAS template . Bảng mẫu này giúp các công ty hình dung và định vị các mô hình kinh doanh của họ để sự phát triển và đổi mới.

1. Phân khúc thị trường

Đây là những đối tượng đang nhận giá trị và tạo giá trị từ công ty bạn, bao gồm những người sử dụng thông thường và khách hàng trả phí.


2. Đề xuất giá trị

Cho mỗi phân khúc, bạn phải đặt ra giá trị cụ thể. Những nhóm sản phẩm và dịch vụ tạo ra giá trị cho khách hàng của bạn.


3. Mô hình bán hàng

Mô hình bán hàng miêu tả qua điểm chạm nào bạn có thể tiếp cận được với khách hàng và tạo nên giá trị4. Quan hệ khách hàng

Mối quan hệ với khách hàng phác thảo kiểu quan hệ bạn đang tạo lập với khách hàng của bạn


5. Luồng lợi nhuận

Luồng lợi nhuận làm rõ qua cơ chế giá cả nào doanh nghiệp của bạn sẽ thu lại giá trị.6. Nguồn lực chính

Sau đó bạn cần miêu tả cơ sở hạ tầng để tạo nên, cho đi và lưu trữ giá trị. Nguồn lực chính thể hiện tài sản nào là cần thiết trong mô hình kinh doanh của bạn.


7. Hoạt động chính

Hoạt động chính là những điều bạn thực sự cần làm để có thể hiện thực hóa mô hình kinh doanh.


8. Đối tác chính

Là những người có thể giúp bạn phát triển mô hình khinh doanh của mình.9. Cơ cấu chi phí

Một khi bạn đã hiểu rõ cơ sở hạ tầng của mô hình kinh doanh của mình, bạn cũng phải tính đến cơ cấu chi phí đi kèm.


Tải BUSINESS MODEL CANVAS template tại https://docs.google.com/document/d/1B...


Hãy xem "Sử dụng bảng kế hoạch mô hình kinh doanh Business model Canvas template" tại video dưới đây

---------------------------

One new skill everyday - Mỗi ngày một kĩ năng mới

Đăng kí kênh Youtube: https://www.youtube.com/user/niloycit1124 views0 comments