Mạng xã hội và Công nghệ

Updated: Feb 6, 2019Ai là nhà hoạt động xã hội? Nhà hoạt động xã hội không ai khác chính là những người vừa chăm lo cho cuộc sống riêng của mình, cho gia đình mình, vừa quan tâm đến những con người sống trong cùng cộng đồng của mình nữa. Tại tổ chức Vietnam Social Health Revolution, có hơn 250 những người đang làm công việc xã hội, đang giúp vận hành 15 dự án nhằm đem đến những thay đổi tích cực cho người dân Việt Nam.


VSHR là tổ chức không chỉ tạo điều kiện cho các thành viên tạo nên giá trị tích cực cho cộng đồng, cho xã hội mà còn giúp nâng cao chính cuộc sống và công việc của từng người ngày càng tốt hơn. Chính vì vậy VSHR đã thiết kế một chương trình mang tên 'Success Factor', một chuỗi các buổi hội thảo cung cấp những kỹ năng cần thiết cho các thành viên VSHR để họ có thể vận dụng tối đa năng lực của mình vào công việc.
Hôm nay, ngày 6 tháng 1 năm 2019, buổi workshop nằm trong chuỗi 'Success Factor' được tổ chức tại văn phòng VSHR, dựa trên chủ đề 'Social Network and Technology'. Buổi workshop được hướng dẫn bởi chính nhà sáng lập VSHR- anh John Masud Parvel. Anh đã đặt ra vấn đề "Tại sao những người làm xã hội cần đến Mạng xã hội và Công nghệ?Câu trả lời nằm ngay trong chính bản thân câu hỏi. Đối với người làm việc xã hội, mạng xã hội là công cụ kết nối với cộng đồng, công nghệ là vũ khí tối tân đưa công việc kết nối xã hội đó trở nên hiệu quả hơn. Và trong buổi workshop hôm nay, các thành viên VSHR được tiếp cận với những thủ thuật công nghệ tiên tiến.