Gặp VSHR tại TEDx - Đại học FulbrightTrên hành trình truyền cảm hứng, nâng cao kỹ năng cho các bjan trẻ và thúc đẩy các bạn ấy đến gần với các hoạt động phát triển xã hội, VSHR tổ chức buổi TEDx tại nhiều trường Đại học khác nhau.


Ở buổi kế tiếp, TEDX được tổ chức tại Đại học Fubright Vietnam. Diễn giả sẽ nói về các điểm chính sau đây:


  • Một câu chuyện đổi đời

  • Câu lạc bộ xã hội VSHR Social Impact dành cho Đại học Fulbright

  • Đội ngũ Sinh viên khởi động 2019

  • Một cuộc thi giúp các sinh viên dễ dàng hơn trong việc kiếm việc làm và Cách thức chuẩn bị cho cuộc thi- Vietnam's Amazing Student 2019.