MENTAL HEALTH FOR EMPLOYEE - WHAT MAKES THE DIFFERENCE? | Training 4.0


According to a lot of experts, middle managers are crucial in assisting with employee mental health improvement. What advantages does employee wellness offer, then? And why is it essential?


According to a Robert Half study, 34% of employees will report feeling exhausted at work by 2020. However, that percentage rose to 44% by 2021. An additional 31% of businesses were seriously impacted by mental health issues, an increase of 11% since March 2020.


The epidemic has had a significant impact on employees' productivity and efficiency at work. Although many factors still exist during the pandemic, including loss, loneliness, unemployment, and social isolation, many employees still experience burnout because of these issues.


According to a Harvard Business Review survey of 78% of multinational corporations worldwide, addressing employees' mental health is crucial to their business plans. Recent years have seen a significant rise in awareness of this.


Nothing is more crucial than hearing the opinions of employees, understanding their needs, and recognizing when they want or need mental health care. Training 4.0 will assist your business in resolving these issues, fostering a healthy and sustainable work environment, and increasing productivity.


Let Training 4.0 assist you in resolving issues and fostering business growth opportunities!


--- Tiếng Việt ---


CHĂM SÓC SỨC KHỎE TINH THẦN CHO NHÂN VIÊN - ĐIỀU GÌ LÀM NÊN SỰ KHÁC BIỆT?


Nhiều chuyên gia nhận định rằng các nhà quản lý cấp trung đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc giúp cải thiện tình hình sức khỏe tinh thần của nhân viên. Vậy thì, việc chăm sóc sức khỏe cho nhân viên mang lại lợi ích gì? Và vì sao nó lại quan trọng như vậy?


Theo một nghiên cứu của Robert Half, thì tính đến năm 2020, có:

  • 34% nhân viên nói rằng họ cảm thấy mệt mỏi trong công việc. Nhưng đến năm 2021, con số này đã tăng lên 44%.

  • Các vấn đề sức khỏe tâm thần cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến 31% công ty, tăng 11% so với tháng 3/2020.


Có thể thấy, dịch bệnh đã làm ảnh hưởng rất nhiều đến năng suất và hiệu quả làm việc của nhân viên trong công ty. Dù làm việc online, nhưng nhiều tác nhân vẫn xảy ra trong thời đại dịch như: mất mát, cô đơn, thất nghiệp, cách ly với mọi người, những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng kiệt sức đối với nhiều nhân viên.


78% doanh nghiệp đa quốc gia trên thế giới tham gia khảo sát của Harvard Business Review nhận thấy, việc chăm sóc sức khỏe tinh thần cho người lao động là thiết yếu trong kế hoạch kinh doanh. Nhận thức về việc này đã được nâng cao rất nhiều trong thời gian gần đây.


Không gì quan trọng bằng việc lắng nghe tiếng nói của nhân viên, biết họ đang mong muốn điều gì và cần được chăm sóc về sức khỏe tinh thần như thế nào. Training 4.0 sẽ giúp công ty bạn giải quyết những vấn đề đó, tạo nên một môi trường không độc hại, gia tăng và tạo tiền đề cho nhân viên phát triển lành mạnh và bền vững.


Hãy để Training 4.0 giúp bạn giải quyết những khó khăn, thúc đẩy cơ hội phát triển của doanh nghiệp!


Visit us at: https://www.health-revolution.org/trainings.html


-------------------------------

Contact VSHR Pro Academy now to get detailed information!

📩 Email: proacademy@health-revolution.org

📍 Website: https://www.health-revolution.org/pro-academy.html

#VSHRProAcademy #humanresources #solutions #employer #employee #recruiting #workplace #hiring #softskill #working #training4.02 views0 comments