​​Obstacles when applying and way to fix? | RPO by VSHR Pro Academy1. No direction - clear goals

No one can understand you better than yourself. If you are not solid and have specific thoughts about your work goals, no matter how easy a company is, you will fail. No business will choose an employee who does not want to put in the effort for himself, because that is inherently easier than working for the business.

Your ability and ability to go there can only be understood by you, so choosing the right job is very important.


2. Self-doubt

Many people who haven't started yet fear the consequences of failure. You never realize your potential until you start taking action for something.

In the interview, self-affirmation is even more important when you have to PR yourself in front of the employer.

Reconsider whether you should apply when you don't know how to assert yourself. Begin to determine why you want to do the job, and whether you already possess the skills and knowledge necessary to consider yourself a good fit for the position.3. Fear of rejection

Our ego is very fragile and fragile. No one enjoys being rejected, especially something you really want. If you are rejected, you will not only be sad because of the loss of opportunities, sad because of wasted efforts, but even more sad because of the negation of others.


But don't forget, each rejection is an opportunity for you to actively question the employer about the points you need to overcome in your professional knowledge and behavior. It's a golden opportunity for you to get "free lessons" from experienced employers, so instead of fearing rejection, avoid being afraid to fail to receive "free lessons".


THE WAY TO FIX!


Redefine your career goals

Not having a specific direction or plan is the source that keeps you from getting out of the cycle of finding a job.

Sit and write down your goals clearly. Answer to the question:

  • “What kind of job do you want?”;

  • “What is the salary?”;

  • “Do you want to continue working in your current field or change it?”;

  • “What value do you want to find in your work?”

The clearer the goal, the shorter the distance between you and your new job.


Focus on jobs that match your qualifications

You should narrow down your selection based on the specific criteria of each business and based on your actual capacity.

Choose a job where you meet the employer's qualifications.

If you want to choose another job but you lack that skill, look to short-term online courses or short-term vocational courses to supplement your knowledge. Thereby increasing the success rate in the interview.


Mental preparation for the interview

Lack of confidence is one of the biggest obstacles, it will become a "wall" to prevent your ability and true self from "appearing" in front of employers. Therefore, before the interview, do not forget to practice answering common questions about yourself, your expertise and skills, and ask for advice and experience from people who already have jobs.

Preparation is the only "ammunition" for you to be able to "fight" in the interview.


--Vietnamese--1. Không có định hướng - mục tiêu rõ ràng

Không ai có thể hiểu bạn bằng chính bản thân bạn. Nếu bản thân không vững chắc và có suy nghĩ cụ thể về về mục tiêu công việc của mình thì dù một công ty có dễ đến đâu, bạn cũng sẽ thất bại. Không có doanh nghiệp nào sẽ lựa chọn một nhân viên không muốn nỗ lực vì bản thân, vì điều đó vốn dễ hơn việc nỗ lực cho doanh nghiệp.

Năng lực, khả năng bạn đến đâu chỉ có bạn tự hiểu, cho nên việc lựa chọn công việc hướng đi phù hợp rất quan trọng.


2. Hoài nghi bản thân

Nhiều người chưa bắt tay vào thực hiện đã lo sợ hậu quả của thất bại. Bạn không bao giờ nhận ra năng lực của bản thân nếu không bắt đầu hành động vì một điều gì đó.

Trong phỏng vấn, tìm việc, việc khẳng định càng quan trọng hơn khi bạn phải PR bản thân bạn trước nhà tuyển dụng.

Hãy cân nhắc lại xem bạn có nên ứng tuyển không khi mà không biết làm sao để khẳng định mình. Bắt đầu xác định vì sao bạn lại muốn làm việc đó, bạn đã sở hữu những kỹ năng và kiến thức cần thiết chưa để cho rằng mình thích hợp với vị trí đó.


3. Sợ bị từ chối

Cái tôi của chúng ta rất mong manh, dễ vỡ. Chẳng ai vui vẻ được khi bị từ chối cả, nhất là thứ mà bạn thực sự khao khát. Nếu bị từ chối, chắc hẳn không chỉ buồn vì mất cơ hội, buồn vì lãng phí sự nỗ lực, mà lại càng buồn hơn vì sự phủ định của người khác.


Nhưng bạn đừng quên, mỗi lần bị từ chối là cơ hội để bạn chủ động đặt câu hỏi cho nhà tuyển dụng về những điểm bạn cần khắc phục trong kiến thức chuyên môn cũng như cách ứng xử. Đó là cơ hội vàng để bạn có được “bài học miễn phí" từ những nhà tuyển dụng kinh nghiệm. Do đó, thay vì sợ bị từ chối, hãy tránh ngại thất bại để nhận được “bài học miễn phí".


CÁCH KHẮC PHỤC


Xác định lại mục tiêu sự nghiệp của bản thân

Không có định hướng hay kế hoạch cụ thể chính là nguồn cơn khiến bạn mãi không thoát ra khỏi vòng xoáy tìm việc.

Hãy ngồi lại và viết ra mục tiêu của bạn thật rõ ràng. Trả lời cho câu hỏi:

  • “Bạn muốn một công việc như thế nào?”;

  • “Mức lương ra sao?”;

  • “Bạn muốn tiếp tục làm việc trong lĩnh vực hiện tại hay thay đổi nó?”;

  • “Giá trị bạn muốn tìm được trong công việc là gì?”

Mục tiêu càng rõ ràng, khoảng cách giữa bạn và công việc mới càng ngắn.


Tập trung vào những công việc phù hợp với trình độ của bản thân

Bạn nên thu hẹp danh sách lựa chọn của mình dựa trên các tiêu chí cụ thể của từng doanh nghiệp và dựa trên năng lực thực tế của bạn.

Hãy chọn một công việc mà bạn đáp ứng được các yêu cầu về năng lực của nhà tuyển dụng.

Nếu muốn chọn một công việc khác nhưng bạn đang thiếu kỹ năng ấy, hãy tìm đến các khóa học trực tuyến ngắn hạn hay khóa học nghề ngắn hạn nhằm bổ sung kiến thức. Từ đó nâng cao tỷ lệ thành công trong phỏng vấn.


Chuẩn bị tinh thần thép cho buổi phỏng vấn

Thiếu tự tin là một trong những trở ngại lớn nhất, nó sẽ trở thành “vách tường" ngăn cản năng lực và con người thực thụ của bạn “xuất hiện" trước nhà tuyển dụng. Do đó, trước khi phỏng vấn, đừng quên luyện tập trả lời những câu hỏi phổ biến về bản thân, chuyên môn và những kỹ năng bạn có, xin lời khuyên và kinh nghiệm từ những người đã có việc làm.

Sự chuẩn bị là “đạn dược” duy nhất để bạn đủ sức “chiến đấu" trên “đấu trường" phỏng vấn.Are you looking for someone for an important position for your business? Or busy preparing for upcoming interviews? Come to the HR service of VSHR Pro Academy, share with us about the problem you are facing!

---

Please contact us via:

#RPO #VSHRProAcademy #business #human #resources #professional #career #jobs #success #academy #goal #recruitment #process #hiring #service #Vietnam #Job #Market #Update #changing #humanresources #recruitmentprocess #recruiting #recruiter

3 views0 comments