Pro Trainer by VSHR Pro Academy - Các quy tắc về trang phục trong những buổi đào tạoMột số khóa đào tạo được thiết kế để có bầu không khí thân mật hơn nên học viên được yêu cầu ăn mặc giản dị. Bất kể điều gì được đưa ra trong hướng dẫn gia nhập, một trong những luật bất thành văn đó là ít nhất một trong số các học viên sẽ mặc vest công sở và sẽ tiếp tục mặc vest trong phần còn lại của tuần. Không có vấn đề gì với điều này miễn là người đó cảm thấy thoải mái với những gì họ đang mặc.Dù quy định về trang phục là gì, quy tắc cơ bản là nhà đào tạo không được ăn mặc quá khác với học viên. Nếu một nhà đào tạo áp dụng phong cách ăn mặc giống với học viên ăn mặc giản dị nhất, những người học viên khác ăn mặc lịch sự hơn có thể bắt đầu cảm thấy không thoải mái và ngược lại. Cách tiếp cận tốt nhất là giảng viên cố gắng áp dụng trang phục ở mức trung bình với học viên.

Để có thể chuẩn bị tốt nhất cho những buổi đào tạo, hãy tham gia khóa học Pro Trainer của VSHR Pro Academy, nơi bạn sẽ được nâng cấp những kĩ năng đào tạo của mình một cách hiệu quả nhất.


To learn more about HR and training, click here.


#VSHR #TRAINING #TRENDS-----------------------------------------------------------


Please contact us via:


3 views0 comments