Pro Trainer by VSHR Pro Academy - How to start a presentationBiết cách bắt đầu một bài thuyết trình là một phần thiết yếu để đưa ra một bài phát biểu hoặc cuộc thảo luận hiệu quả. Bằng cách bắt đầu bài thuyết trình hấp dẫn, bạn có thể thu hút sự quan tâm của khán giả và giúp họ tập trung vào những gì bạn sắp chia sẻ. Phần giới thiệu của bạn có thể giúp khán giả hiểu được mục đích của bài thuyết trình của bạn.

Hãy làm theo các bước sau để bắt đầu một bài thuyết trình một cách hiệu quả:

  1. Cho khán giả biết bạn là ai: giới thiệu bản thân, đồng thời cung cấp cho khán giả một số thông tin về lý lịch của bạn.

  2. Chia sẻ những gì bạn đang trình bày: Nói ngắn gọn cho khán giả biết bạn sẽ nói về điều gì.

  3. Giải thích tại sao nó có liên quan: Khán giả của bạn cần biết rằng những gì bạn đang trình bày là quan trọng.

  4. Kể một câu chuyện: Trước khi bắt đầu với bản trình bày mà bạn đã tổ chức, hãy cân nhắc kể một câu chuyện ngắn, có liên quan, vì nó có thể giúp xây dựng mối quan hệ với khán giả.

  5. Đưa ra một tuyên bố thú vị: Nếu bạn không có câu chuyện cá nhân để chia sẻ với khán giả, hãy cân nhắc chia sẻ một thực tế kích thích suy nghĩ về mức độ liên quan của bài thuyết trình của bạn.

  6. Yêu cầu sự tham gia của khán giả: đặt một câu hỏi mở yêu cầu họ phải giơ tay hoặc đứng lên để trả lời.


Bạn muốn tìm hiểu thêm về cách trình bày nội dung đào tạo của mình cho nhân viên, hãy tham gia chương trình Pro Trainer, được thiết kế bởi VSHR Pro Academy nhằm trang bị cho các chuyên gia, nhà quản lý bộ kỹ năng cần thiết để bạn có thể cung cấp các chương trình đào tạo khác nhau cho nhóm hoặc khán giả của mình.


To learn more about HR and training, click here.#VSHR #TRAINING #TRENDS-----------------------------------------------------------


Please contact us via:


8 views0 comments