RPO by VSHR Pro Academy - 6 khó khăn cản trở quy trình tuyển dụng
Tuyển dụng chỉ gồm 2 từ nhưng bao hàm nhiều giai đoạn phức tạp và khó khăn. 6 tình trạng thường gặp nhất trong quy trình tuyển dụng:


1. Mất thời gian đăng tin - thu thập hồ sơ ứng viên


2. Hồ sơ xin việc ảo


3. Ứng viên không đáp ứng yêu cầu


4. Ứng viên quá nhiều nhưng nhân lực quá ít


5. Đến vòng trong, ứng viên ít hơn số kỳ vọng


6. Chi phí cho tuyển dụng - điều khó kiểm soát✅ Nhiều chưa chắc đã tốt mà chỉ có đúng người mới đúng việc. Do đó VSHR Pro Academy cung cấp dịch vụ tuyển dụng RPO đầy tiềm năng, hỗ trợ giải pháp nhân sự cho doanh nghiệp, tiết kiệm thời gian, chi phí và nhân lực dựa trên nguồn ứng viên uy tín và chuyên viên tuyển dụng kinh nghiệm!


Hiện có đang gặp khó khăn trong tuyển dụng nhân sự? Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để nhận được giải pháp “chữa cháy" kịp thời: https://www.health-revolution.org/rpo.html


-------------------------

Please contact us via:

#RPO #VSHRProAcademy #vietnamjobmartketupdate #business #humanresources #professional #career #jobs #success #academy #goal #recruitmentprocess #hiringservice

4 views0 comments