RPO by VSHR Pro Academy - Vì sao xác định nhu cầu tuyển dụng rất quan trọng?


Đây bước đầu tiên và quan trọng nhất trong quy trình tuyển dụng, là lúc đánh giá mức độ cấp thiết và các yêu cầu của doanh nghiệp đối với nhân sự hiện tại.


Việc xác định nhu cầu tuyển dụng doanh nghiệp được đánh giá dựa trên:

✅ Định hướng phát triển và yêu cầu đối với nhân sự trong tương lai.✅ Tình hình nhân sự hiện tại - mức độ đáp ứng nhu cầu công việc✅ Chính sách lương và đãi ngộ.

✅ Chi phí phù hợp để thực hiện chiến dịch tuyển dụng thành công.✅ Nguồn ứng viên trên thị trường lao động hiện tại.Một khi xác định được nhu cầu tuyển dụng, doanh nghiệp sẽ đi đúng hướng và thành công trong chiến dịch tuyển dụng. Điều này còn giúp doanh nghiệp đánh giá tình hình nhân sự hiện tại, sở hữu nguồn nhân lực chất lượng cho hoạt động tương lai và tiết kiệm nguồn lực, chi phí cho quy trình tuyển dụng.


Doanh nghiệp bạn đang cần nhân sự? Hay đang gặp khó khăn trong quá trình tuyển dụng?


👉🏼 Hãy liên hệ ngay với giải pháp nhân sự - RPO của VSHR Pro Academy để nhận được phương hướng giải quyết cho vấn đề đang gặp phải: https://www.health-revolution.org/rpo.html-------------------------

Please contact us via:

#RPO #VSHRProAcademy #vietnamjobmartketupdate #business #humanresources #professional #career #jobs #success #academy #goal #recruitmentprocess #hiringservice

3 views0 comments