RPO của VSHR Pro Academy - Xu hướng thay đổi tâm lí của người đi làm

Updated: Mar 26

Sau khi chứng kiến tình trạng công việc của nhiều người chịu ảnh hưởng bởi đại dịch, các ứng viên trẻ ít nhiều bị ảnh hưởng về tâm lí và lòng tin vào công việc cũng như tình trạng xã hội trong tương lai. Điều này dẫn đến xu hướng công việc người đi làm đang theo đuổi cũng thay đổi.


  • Đề cao tính ổn định và an toàn khi lựa chọn doanh nghiệp

Hiện người đi làm có mức độ hài lòng trung bình với doanh nghiệp khá cao và mong muốn gắn bó với doanh nghiệp lâu hơn bởi ảnh hưởng của đại dịch. Vì vậy họ có nhu cầu đảm bảo an toàn về sức khoẻ, lao động và thu nhập ổn định từ phía doanh nghiệp.  • Nhu cầu nắm bắt chiến lược ứng phó biến động của doanh nghiệp

Tình hình xã hội và kinh tế đã không quá phức tạp nhưng chưa ổn định, các doanh nghiệp cần có những chiến lược hành động ứng phó với biến động tâm lí chung cũng như tình hình doanh nghiệp để đảm bảo tính an toàn và bền vững góp phần thu hút nhân tài, giữ chân nhân viên.  • Môi trường làm việc kết hợp - hybrid workplace

Giải pháp tốt nhất cho doanh nghiệp để ứng biến linh hoạt trong những tình trạng bất cập về sức khoẻ nhân viên, thách thức quản lí và tính chất công việc của từng bộ phận khác nhau. Điều này sẽ hỗ trợ nhân viên yên tâm hơn khi đối mặt với những tình huống đột xuất.Nếu bạn cần giải pháp về nhân sự, hãy tìm đến RPO của VSHR Pro Academy, dịch vụ lí tưởng về cung cấp giải pháp nhân sự - tìm kiếm nhân tài cho doanh nghiệp. Chúng tôi luôn ở đây và lắng nghe nhu cầu của bạn!
-------------------------


Please contact us via:

#RPO #VSHRProAcademy #business #humanresources #professional #career #jobs #success #academy #goal


6 views0 comments