Ruud Reunis-Quán quân giải thưởng Impact Shaper

Updated: Mar 11, 2019


Impact Shaper in a work integrated learning internship Program
Impact Shaper Internship Program

VSHR xin được chúc mừng Ruud Reunis đã trở thành người đầu tiên chiến thắng trong chương trình Social Shaper Award của VSHR. Ruud đã đến Việt Nam và đóng góp cho các dự án xã hội của VSHR bằng việc tham gia chương trình thực tập IMPACT SHAPER.Chúng tôi thật sự đánh giá cao niềm đam mê và giá trị mà Ruud đang theo đuổi. Hãy cùng lắng nghe cảm nghĩ của Ruud Reunis sau khi chiến thắng giải thưởng này nhé.Bạn cũng có thể là một phần của SOCIAL SHAPER!!! Hãy tham gia cùng VSHR! https://www.health-revolution.org/impact-shapers.html8 views0 comments