Sharing Session: APTITUDE or INTEREST?


"Hầu hết mọi người nghĩ rằng họ biết những gì họ giỏi. Họ thường sai ... và một người chỉ có thể hiện tốt từ chính sở trường của họ" - Peter Drucker
"Chọn công việc mà bạn thích và bạn sẽ không phải làm việc một ngày nào trong đời" - Khổng Tử

👉Khi xét về cả hai, thì rõ ràng, sức mạnh của chúng ta đến từ sở trường, còn kiên nhẫn và lòng đam mê thì thuộc về sở thích. Và khi một người hội đủ cả hai yếu tố này đối với một việc gì đó, đương sẽ có nhiều cơ hội rộng mở hơn.


🌻Nhưng khi cảm thấy thiếu hụt một trong hai, thì hãy suy xét thật kĩ. Nếu như bạn muốn ưu tiên đạt những mục tiêu ngắn hạn thì chọn đúng sở trường sẽ phù hợp, còn nếu bạn có tầm nhìn chiến lược, nghĩ đến mục tiêu lâu dài, đến tương lai sau này thì theo sở thích sẽ là một lựa chọn thông minh.


🎶Không phải ngẫu nhiên mà một tỉ phú, người giàu thứ hai nước Mỹ, Warren Buffett, dù đã ở tuổi 86, đã từng chia sẻ ông không hiểu vì sao người ta cứ chọn làm những công việc mình không thích, vì ông tin rằng bạn nhất thiết chỉ nên làm những việc mình yêu vì cuộc đời này quá ngắn ngủi!


🎊🎊VẬY THÌ ĐẾN NGAY VỚI KHÓA HỌC RASE CỦA GUP2020, BẠN SẼ CÓ CƠ HỘI TÌM THẤY CHÍNH MÌNH, ĐỊNH HƯỚNG BẢN THÂN VÀ CÙNG BẠN TRÊN NHỮNG BƯỚC ĐI ĐẦU CỦA CON ĐƯỜNG TRỞ THÀNH NHỮNG NHÀ KHỞI NGHIỆP THÔNG MINH!


 

ENGLISH CAPTION


"Most people think they know what they are good at. They are usually wrong... and yet, a person can perform only from strength" - Peter Drucker
"Choose a job you love and you will never have to work a day in your live"- Confucius

👉When it comes to both, it's clear that our strength comes from our forte, and patience and passion belong to our hobbies. And when a person meets both of these things for something, there will be more open opportunities.


🌻But when you feel like you lack any in then, let's consider it carefully. If you want to prioritize short-term goals, choosing the right aptitude will be appropriate, but if you have a strategic vision, pursuit long-term goals, to the future, interests will be an smart option worth trying.


🎶It is no coincidence that a billionaire, the second richest man in the United States, Warren Buffett, even at the age of 86, once shared that he did not understand why people choose to do the jobs they do not like, because he believes that you should only do the things you love because this life is so short!


🎊🎊THEN LET'S JOIN OUR GUP2020 RASE COURSE, YOU WILL HAVE THE OPPORTUNITY TO EXPLORE AND ORIENT YOURSELF AND WE WILL BELONG WITH YOU IN THE FIRST STEPS TO BE A TRUE ENTREPRENEUR!


 
Chương trình Genius Upskill Program 2020
🌱Deadline: 20/04/2020 23:59:00 GMT+7
🌱Link đăng ký tham dự khóa học: http://tiny.cc/GUPapplication
🌱Thể lệ chương trình: http://tiny.cc/GUP2020
🌱Youtube Channel: http://tiny.cc/GUPYoutube
⏱⏱⏱⏱⏱
Để biết thêm thông tin chi tiết về từng khóa học, vui lòng xem tại:
🔍Website: health-revolution.org/gup
🔍Fanpage: https://www.facebook.com/GeniusUpskill


3 views0 comments