Special HR Solutions for Startup | RPO Lite by VSHR Pro Academy


Actual HR status of the startup

1. Startup recruiting inappropriate personnel

In fact, there are startups that are in the development stage, have financial resources, and have resources to invite good personnel to participate. But when the process of recruiting experienced personnel into the management level, Startup easily ignores the element of corporate culture and working style and only focuses on the capabilities of the personnel. Conflicts, disagreements when this occurs, affecting the progress and status of employees' work.


On the other hand, startups in the first stage do not need experienced human resources but must have basic background knowledge. At this time, the startup itself has not had the experience of commenting and evaluating suitable personnel, which easily leads to inefficiency in work.


2. Startup needs high quality human resources

Many startups in general start with not too high capital. In order for businesses to quickly get their own position in the market, in addition to Founders and Co-founders, Startups still need competent and experienced management staff, solid knowledge, who can do many things as well. time to promote development. But with low salary affordability, experienced candidates will be uninterested or will find it difficult to agree to work because they demand higher wages than they were previously paid.


3. Startup does not have enough budget for recruitment

The hiring process doesn't just go through one or two stages, depending on the recruiting platform the startup approaches. To post a job advertisement for a position, you need to spend at least 5 million VND to 10 million VND depending on the position on the recruitment website. Not to mention the waiting time for candidates to see information about the position, business, and submit CV. Startups need to trade off both cost and time.


4. Startup needs to develop both personnel and company's size

Instead of only one sales specialist, the startup will start recruiting 5-6 more employees to expand the scope of work as well as improve efficiency. At this time, not only is it important to recruit high-quality personnel, it is also very important to cultivate and improve employees' professional skills. This requires the subtlety and logical arrangement of the founders when "arranging" new personnel in the business, so as to both improve the capacity of existing employees and bring new efficiency to the work.HR Solution for Startup: RPO LITE

Compared with existing recruitment services on the market, with a reasonable and appropriate price to solve the specific situation of the business, RPO LITE is a human resource solution that helps businesses own a recruitment consultant. Professionals will guide and support in order to solve the problems facing, improve recruitment status, improve performance and achieve recruitment results as expected by accessing a diverse and high-quality candidate source.


In this process, trust, confidence and trust are also gradually formed between the internal recruitment team and the recruitment specialist, between the candidate and the enterprise in general when the expected recruitment effect is achieved.


--Vietnamese–

Tình trạng nhân sự thực tế của startup

1. Startup tuyển nhân sự không phù hợp

Thực tế có những Startup đang trong giai đoạn phát triển, có nguồn tài chính, có nguồn lực để mời các nhân sự giỏi về tham gia. Nhưng khi quá trình tuyển nhân sự kinh nghiệm vào cấp quản lí, Startup dễ dàng bỏ qua yếu tố văn hóa doanh nghiệp và phong cách làm việc và chỉ tập trung vào năng lực của nhân sự. Xung đột, bất đồng quan điểm khi này xảy ra, gây ảnh hưởng đến tiến độ và trạng thái công việc của nhân viên.


Ở mặt khác, startup trong giai đoạn đầu tiên không cần nhân lực nhiều kinh nghiệm nhưng phải có kiến thức nền tảng cơ bản. Khi này bản thân startup chưa có kinh nghiệm nhận xét và đánh giá được nhân sự phù hợp, dễ dẫn đến việc kém hiệu quả trong công việc.


2. Startup cần nhân sự chất lượng cao

Nhiều startup nói chung đều khởi đầu với mức vốn không quá cao. Để doanh nghiệp nhanh chóng có được vị trí riêng của mình trong thị trường, ngoài Founder và Co-founder, Startup vẫn cần những nhân viên cấp quản lí có năng lực và kinh nghiệm, kiến thức vững vàng, có thể làm nhiều việc cũng một lúc nhằm thúc đẩy sự phát triển. Nhưng với khả năng chi trả mức lương còn thấp, những ứng viên có kinh nghiệm sẽ không có hứng thú hay sẽ rất khó đồng ý làm việc vì họ đòi hỏi mức lương cao hơn mức họ được trả trước đây.


3. Startup chưa đủ kinh phí tuyển người

Quá trình tuyển dụng không chỉ trải qua một hay hai giai đoạn, còn tùy thuộc vào nền tảng tuyển dụng mà startup tiếp cận. Để đăng tin tuyển dụng cho một vị trí ít nhất cần bỏ ra từ 5 triệu nghìn đồng đến 10 triệu nghìn đồng tùy vị trí trên trang web tuyển dụng. Chưa kể thời gian chờ đợi ứng viên thấy được thông tin vị trí, doanh nghiệp, nộp CV, Startup cần đánh đổi cả chi phí và thời gian.

Riêng những kênh đăng tin tuyển dụng miễn phí, startup cần đối mặt việc cạnh tranh với các doanh nghiệp có thương hiệu lâu đời, nổi tiếng và đã có niềm tin trong mắt ứng viên.


4. Startup cần phát triển cả nhân sự bên cạnh quy mô doanh nghiệp

Thay vì chỉ có một chuyên viên kinh doanh, startup sẽ bắt đầu tuyển thêm 5-6 nhân sự nhằm ở rộng phạm vi công việc cũng như nâng cao hiệu quả. Lúc này không những vấn đề tuyển dụng nhân sự chất lượng cao, việc trau dồi và nâng cao kĩ năng hành nghề của nhân viên cũng rất quan trọng. Điều này đòi hỏi sự tinh tế và sắp xếp logic của founders khi “an bài" nhân sự mới trong doanh nghiệp, sao cho vừa nâng cao năng lực nhân viên hiện hành, vừa đem lại hiệu quả mới cho công việc.Giải pháp nhân sự cho Startup: RPO LITE

So với các dịch vụ tuyển dụng hiện có trên thị trường, với mức giá hợp lí và phù hợp nhằm giải quyết thực trạng cụ thể của doanh nghiệp, RPO LITE là giải pháp nhân sự giúp doanh nghiệp sở hữu chuyên gia tư vấn tuyển dụng chuyên nghiệp sẽ hướng dẫn, hỗ trợ nhằm giải quyết vấn đề đang đối mặt, cải thiện tình trạng tuyển dụng, nâng cao hiệu suất và đạt được kết quả tuyển dụng như mong đợi bằng việc tiếp cận nguồn ứng viên đa dạng, chất lượng.

Trong quy trình này, sự tín nhiệm, tin cậy và tin tưởng cũng dần được hình thành giữa nhóm tuyển dụng nội bộ với chuyên viên tuyển dụng, giữa ứng viên với doanh nghiệp nói chung khi đạt được hiệu quả tuyển dụng mong đợi.


Liên hệ ngay về RPO LITE!

Doanh nghiệp bạn có đang tuyển nhân sự trong thời gian gần đây?

Bạn sở hữu bộ phận tuyển dụng nhưng nhóm vẫn chưa thuần thục trong việc lên kế hoạch tuyển dụng?

Hay nhóm đang xoay sở trong việc tìm kiếm ứng viên cho các vị trí cấp cao trong doanh nghiệp?


Hãy liên hệ chúng tôi ngay qua

Email: proacademy@health-revolution.org

Bạn sẽ nhận được thông tin và giải pháp tuyển dụng nhân sự chi tiết nhất từ VSHR Pro Academy!Are you looking for someone for an important position for your business? Or busy preparing for upcoming interviews? Come to the HR service of VSHR Pro Academy, share with us about the problem you are facing!

---

Please contact us via:

#RPO #VSHRProAcademy #business #human #resources #professional #career #jobs #success #academy #goal #recruitment #process #hiring #service #Vietnam #Job #Market #Update #changing #humanresources #recruitmentprocess #recruiting #recruiter

1 view0 comments