STRESS - ARE YOUR EMPLOYEES HAVING A MENTAL HEALTH PROBLEMS?


Stress, a well-known term, is gradually becoming the norm in today's society. When we have to do too many things at once, we feel insecure and anxious, which is a problem for our mental health. However, there are times when people don't care as much about their mental health, which leads to an increase in stress.


There are many reasons people become stressed out at work, but the three most common ones are caused by the employee, external factors, and the company. In either case, stress causes a lot of issues, some of which have a direct impact on the environment, culture, and operational methods of the company. The disadvantage will progressively grow, and numerous businesses will be exposed to terrible risks.


Stress is regarded as a terrible reality, and since the Covid-19 epidemic, this situation has only gotten worse. According to a report based on interviews with 466 employees, 23.6% of workers reported having depression, 42.9% reported having anxiety, and 17.6% reported having stress. Because of the long-lasting effects of Covid-19, they experience fatigue and depression, which hurts their mental health and lowers their ability to perform well at work.


Taking care of employees' mental health is a crucial task because it gives them a sense of comfort from the company's concern and gives them a small amount of motivation to contribute to the business. Additionally, it's important to emphasize enhancing employees' physical health and promoting their benefits to help them feel comfortable when dealing with their mental health.


The training 4.0 solution aids in better addressing the issues that businesses face, designing customized solutions for each company, and enhancing employee productivity.


--- Vietnamese ---


STRESS - LIỆU NHÂN VIÊN CỦA BẠN CÓ ĐANG GẶP VẤN ĐỀ VỀ SỨC KHỎE TINH THẦN?


Stress - một cụm từ quá quen thuộc, đang dần trở nên bình thường trong đời sống hiện nay. Stress là vấn đề về sức khỏe tinh thần, ta bất an, lo lắng khi phải làm quá nhiều việc cùng lúc. Nhưng đôi khi, lại chẳng mấy ai quan tâm đến thể trạng tinh thần của bản thân, vậy nên, stress cũng từ đó mà tăng cao.


Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến stress trong công việc, nhưng thông thường nhất stress sẽ chia ra làm 3 trường hợp: từ nội tại công ty, từ yếu tố ngoại cảnh và từ chính người nhân viên đó. Nhưng dù thế nào, việc stress cũng dẫn đến rất nhiều vấn đề, và điều đó đôi khi sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cách vận hành, văn hóa và môi trường của công ty. Trong khoảng thời gian dài, bất lợi sẽ tiếp tục nhân lên, và nhiều công ty sẽ phải đối mặt với rủi ro khủng khiếp.


Stress đang được coi là một thực trạng khủng khiếp, nhất là sau dịch Covid-19, tình trạng này càng trở nên báo động hơn. Theo một báo cáo dựa trên nghiên cứu của 466 nhân viên, trong đó 23,6% nhân viên có biểu hiện trầm cảm, 42,9% lo âu và 17,6% stress. Các tác động của Covid-19 khiến cho họ cảm thấy mệt mỏi, trầm cảm và điều này xảy ra trong một thời gian dài, từ đó sức khỏe tinh thần bị ảnh hưởng, khiến hiệu suất làm việc không cao.


Việc chăm sóc sức khỏe tinh thần cho nhân viên là một việc làm cần thiết, khiến nhân viên cảm thấy việc công ty quan tâm là một sự an ủi, khiến phần nào giúp họ có động lực cống hiến cho công ty hơn. Ngoài ra, việc tập trung cải thiện tình hình sức khỏe thể chất cũng cần được đảm bảo, các phúc lợi cho nhân viên nên được đẩy mạnh, giúp họ thoải mái khi đối diện với sức khỏe tinh thần.


Giải pháp Training 4.0 giúp cải thiện tốt hơn những vấn đề mà doanh nghiệp gặp phải, thiết kế giải pháp phù hợp cho từng doanh nghiệp, từ đó nâng cao hơn hiệu suất làm việc của nhân viên.


Visit us at: https://www.health-revolution.org/trainings.html

-------------------------------

Contact VSHR Pro Academy now to get detailed information!

📩 Email: proacademy@health-revolution.org

📍 Website: https://www.health-revolution.org/pro-academy.html

#VSHRProAcademy #humanresources #solutions #employer #employee #interview #recruiting #workplace #hiring #softskill #working #training4.02 views0 comments