Thống kê địa phương cho thấy rằng có hơn 325,000 sinh viên ra trường không có việc làm tại Việt Nam.#Contest for #Youth #Vietnam


Thống kê địa phương cho thấy rằng có hơn 325,000 sinh viên ra trường không có việc làm tại Việt Nam. Không may là khoảng 200,000 trong số đó là sinh-viên-mới-ra-trường. Tại sao?Chúng tôi đã nghiên cứu để trả lời về vấn đề này trong vòng 2 năm, và câu trả lời là các bạn thiếu 3 kỹ năng căn bản mà chúng tôi gọi là 3P.

* P số 1 - Project Management skill - kỹ năng Quản lý dự án * P số 2 - Problem Solving skill - kỹ năng giải quyết sự cố * P số 3 - Presentation skill - kỹ năng thuyết trình trước đám đông

Vì thiếu 3 kỹ năng này mà các bạn sinh viên mới ra trường đã phải cố gắng rất nhiều để có được việc làm đầu tiên. Bạn cũng là sinh viên và đang xoay sở để có được công việc đầu tiên?

Chúng tôi có mặt để hỗ trợ bạn, giúp bạn sẵn sàng cho những thách thức đó. Chúng tôi xây dựng chương trình Vietnam's Amazing Student. Đây là là cuộc thi đặc biệt dành cho học sinh/ sinh viên Việt Nam để các bạn được huấn luyện 3 kỹ năng nói trên: gửi Mentor trợ giúp và xây dựng cho bản thân một tinh thần khởi nghiệp. Đó là cách giúp bạn sẵn sàng cho những thách thức của công việc đầu tiên của mình. Vây bạn đang chờ đợi điều gì?

Đăng ký dự thi ngay nhé! - www.amazingstudent.org

Thời hạn đăng ký bắt đầu từ bây giờ - 10 tháng 2, 2020.Tìm hiểu tất cả thông tin về cuộc thi Vietnam's Amazing Student tại đây!!

https://www.lifeimpacts.org/post/những-điều-cần-biết-về-cuộc-thi-vietnam-s-amazing-student-2020


——- According to local statistics its around 325,000 ++ students are graduating in Vietnam. But unfortunately, Around 200,000+ Vietnamese graduate (mostly fresh) are unemployed. Why?

We wanted to know that reason though our 2-year research and found that it's due to lack of 3P!

First P - Project Management skill, 2nd P - Problem Solving skill 3rd P - Presentation skillDue to the lagging of this 3P, Vietnamese fresh graduates are struggling to get the first job. You are a student but how will you get my first job after graduation?

We want to support you, make you ready for that challenge, so we have created - Vietnam's Amazing Student. This is a unique contest in Vietnam which trains you on those 3 PM, gives you a mentor and create social entrepreneurship skill inside you. That exactly gets you ready for your first job challenge. So what are you waiting for?


Register now - www.amazingstudent.org

Registration is open from now - 10th Feb 2020!

All you need to know to join Vietnam's Amazing Student contest is here !!


https://www.lifeimpacts.org/post/những-điều-cần-biết-về-cuộc-thi-vietnam-s-amazing-student-2020


Have a look and register soon !!!!

11 views0 comments

Recent Posts

See All