Thay đổi hành vi cộng đồng, thói quen và sức khoẻA master skill to development program for VSHR members
How to change people's Behavior

Các dự án cũng như chiến dịch của VSHR được thực hiện nhằm mục đích gì ? Rất đơn giản, chúng tôi thực hiện các dự án,chiến dịch để giúp con người thay đổi các hành vi không lành mạnh và khuyến khích các hành vi lành mạnh của họ.

Vì thế chúng tôi cho rằng kĩ năng này - cách thay đổi hành vi của người khác là một YẾU TỐ THÀNH CÔNG trong VSHR

Trong buổi hội thảo được tổ chức cho các thành viên của VSHR, chúng tôi đã vinh dự đón những người trainers tuyệt vời đến để hướng dẫn cho các thành viên cách phát triển các chiến dịch và từ đó có thể giúp cho những người khác thay đổi hành vi của họ.


Ghé thăm chúng tôi để biết các chương trình phát triển kỹ năng click here9 views0 comments