THE NUMBER 1 PROBLEM WITH REMOTE EMPLOYEES | By VSHR Pro Academy-Vietnamese Information below-


➡️The workforce is becoming increasingly mobile. With the rise in the number of remote employees, the new challenge for companies is looking for ways to keep their employees satisfied and motivated. Companies that fall behind this trend will be highly disadvantaged.


Remote employees need to feel like they are a part of the company. They should be given the same opportunities as their in-office counterparts. This will help them feel that they are a valuable part of the team and it will also reduce any feelings of resentment towards them. If companies don't make an effort to take care of their remote employees, they will be at a disadvantage in terms of productivity and employee experiences.


Some companies have started to offer flexible work hours, offer more travel opportunities, and even provide on-site amenities like gyms and daycare facilities. Other companies have taken a different approach. They focus on providing remote workers with tools that will make them feel at homes such as video chat software, cloud storage services, and instant messaging apps.


✅Automattic is a technology company with fully remote work. They spread out all over the world in 100 countries. They keep track of around 70% of their projects on WordPress.com, 25% in private chat groups, and the remaining on Slack.


🎯With this new trend, HR departments should stay focused on providing remote employees with adequate values and benefits so they have high motivation for working. Are you solving the same problem with remote workers? Contact VSHR today for the solution from HR experts: CLICK HERE


-Vietnamese-➡️ Lực lượng lao động ngày càng trở nên cơ động. Với sự gia tăng số lượng nhân viên làm việc từ xa, thách thức mới đối với các công ty là tìm cách để giữ cho những nhân viên này hài lòng và có động lực làm việc. Doanh nghiệp bị bỏ lại sau xu hướng này sẽ chịu nhiều thiệt thòi.


Nhân viên làm việc từ xa cần cảm thấy họ là một phần của công ty. Họ cũng nên được trao cơ hội như những người đồng nghiệp làm việc tại văn phòng. Điều này sẽ giúp họ cảm thấy họ là một phần có giá trị trong nhóm và giảm bớt cảm giác bất bình. Những doanh nghiệp không nỗ lực để chăm sóc các nhân viên làm việc từ xa sẽ bị ảnh hưởng bất lợi về năng suất và trải nghiệm của nhân viên.


Một số công ty đã bắt đầu cho phép giờ làm việc linh hoạt, cơ hội đi lại, và thậm chí là các tiện nghi tại chỗ như phòng tập thể dục và nhà trẻ. Nhiều công ty cũng có cách tiếp cận khác. Họ tập trung vào việc cung cấp cho người lao động làm việc tại nhà các công cụ như phần mềm trò chuyện video, dịch vụ lưu trữ đám mây và ứng dụng nhắn tin tức thì.


✅Automattic là một công ty công nghệ cho phép nhân viên làm việc hoàn toàn từ xa, trải rộng trên 100 quốc gia. Họ theo dõi khoảng 70% dự án của mình trên blog WordPress.com, 25% trong các nhóm trò chuyện riêng tư và phần còn lại trên Slack.


🎯Với xu hướng mới này, phòng ban nhân sự nên tập trung vào việc cung cấp cho nhân viên những giá trị và lợi ích tương xứng để họ có thể giữ được động lực làm việc cao. Bạn có đang giải quyết vấn đề tương tự với những nhân viên làm việc từ xa? Liên hệ với VSHR ngay hôm nay để nhận giải pháp từ các chuyên gia nhân sự hàng đầu: TẠI ĐÂY 

Are you looking for an HR strategy to strengthen your organization's employer branding? Please contact us via:

#VSHRProAcademy #business #human #resources #professional #career #jobs #success #academy #goal #recruitment #process #hiring #service #Vietnam #humanresources #recruitmentprocess #recruiting #recruiter #strategy #PeopleEmpowerment #employeeexperiences #remotejob #remoteemployees


3 views0 comments