TOP 5 MANAGEMENT AND HUMAN RESOURCES DIRECTOR MISTAKES


Businesses and human resources are starting to demand more from administrators in terms of abilities due to the rapid expansion in technological gadgets and the ongoing development of the digital era. Technical expertise is no longer the only requirement; managers today also need soft skills that can help them build relationships with both people and the business. What are the typical errors made by administrators in the management of human resources?


1. Ignoring the staff's interaction.

It is not difficult to comprehend when you have hundreds of "deadlines" waiting, mountains of work are inundated, and you will quickly get lost in that vortex if you keep falling engrossed in your work as an administrator, standing above many employees. However, spending time with your staff is another responsibility of an administrator. Because a "ship without a head" will swiftly get lost, confused, and unable to figure out where it is going.


2. Overly amiable

Employees can sometimes be won over by your friendliness; nevertheless, you should be pleasant without being lenient, as it would be a mistake. Sometimes you have to make tough choices, but if you're too amiable, it can turn into a "joke," and you won't be able to "tame" your staff.


3. The objective is not clearly stated

Clarifying the aim from the beginning is a crucial element since, without one, your staff will become disoriented and produce work that is of lower quality. Do whatever is necessary to achieve the group's goals while remaining faithful to their original purpose.


4. Misunderstanding their role

The manager's own failure to comprehend his position within the organization is the following error, which is quite risky. In addition to hard talents like professional skills, a good manager also needs soft skills like the ability to lead and effectively "use" their team members. tallest.


5. Don't give staff any tasks to do.

Although it's not always improper, some managers occasionally refuse to assign tasks to staff members because they believe they will complete them well. However, this can occasionally result in serious issues. Employees get overworked and stressed when you are obliged to assign them more work than they can handle. Let's allocate the workload fairly; the manager's role is to consider the larger picture, not to perform "little duties."


Before or after, a manager's soft skills are still of utmost importance; leadership abilities let them stand out and shine more at work while still winning the respect of their staff. Let the Future Leadership Program assist you in developing these crucial abilities so you may become a competent manager.--- Vietnamese ---


TOP 5 SAI LẦM PHỔ BIẾN CỦA NHÀ QUẢN TRỊ TRONG QUẢN LÝ VÀ LÃNH ĐẠO NHÂN SỰ


Với sự tăng lên nhanh chóng của các thiết bị công nghệ, thời đại số cũng phát triển không ngừng, doanh nghiệp và nguồn nhân lực bắt đầu đòi hỏi nhiều hơn ở kỹ năng của một nhà quản trị. Đó không còn là về kiến thức chuyên môn, mà đó còn bao gồm các kỹ năng mềm, thứ có thể giúp nhà quản lý kết nối được giữa công ty và nhân viên. Vậy đâu là những sai lầm phổ biến của nhà quản trị trong việc quản lý nhân sự.


1. Không dành thời gian cho đội ngũ nhân viên

Với vị trí là nhà quản trị, đứng trên rất nhiều nhân viên, không khó hiểu khi bạn có hàng trăm chiếc “deadline” đang đợi, núi công việc ngập đầu, và bạn sẽ dễ dàng bị cuốn vào vòng xoáy đó nếu cứ đắm chìm vào công việc của mình. Tuy nhiên, một vai trò khác của nhà quản trị đó chính là dành thời gian cho nhân viên của bạn. Bởi nếu một “con tàu không có đầu”, thì sẽ nhanh chóng bối rối, chơi vơi và không xác định được điểm đến.


2. Quá thân thiện với nhân viên

Việc cư xử thân thiện đôi khi có được cảm tình của nhân viên, hãy cho nhân viên của bạn thấy rằng bạn thân thiện, nhưng không dễ dãi, vì điều đó là một sai lầm. Đôi khi bạn phải đưa ra những quyết định khó khăn, nhưng nếu bạn thân thiện quá mức, thì đôi khi nó sẽ biến thành “trò cười” và bạn sẽ không “thuần phục” được nhân viên của mình.


3. Không xác định rõ mục tiêu

Một yếu tố quan trọng không kém đó chính là việc xác định rõ mục tiêu ngay từ lúc ban đầu, bởi nếu nhân viên của bạn không có mục tiêu, họ sẽ lạc hướng, từ đó chất lượng công việc sẽ giảm không phanh. Hãy giữ cho mục tiêu của cả nhóm luôn đúng với mục đích ban đầu, và làm bất cứ điều gì để hoàn thành mục tiêu đó.


4. Hiểu sai vai trò của mình

Sai lầm tiếp theo đó chính là việc bản thân nhà quản trị không hiểu rõ được vai trò trong công ty của mình là gì, điều đó thực sự nguy hiểm. Một nhà quản trị giỏi cần nhiều kỹ năng hơn thay vì cứ mãi giỏi trong công việc, ngoài các kỹ năng cứng như nghiệp vụ chuyên môn, bạn cần phải lãnh đạo và “sử dụng” tốt các nhân viên của mình để đạt hiệu quả cao nhất.


5. Không giao việc cho nhân viên

Có vài quản lý đôi khi sẽ không ủy thác công việc cho nhân viên vì họ nghĩ rằng họ sẽ hoàn thành tốt công việc đó, điều đó không sai, nhưng đôi khi sẽ gây nên một số vấn đề lớn. Khi công việc bị quá tải, bạn bắt buộc phải ủy thác khối lượng công việc đó cho nhân viên, và lúc đó họ bị quá tải và căng thẳng. Hãy chia đều công việc một cách hợp lý, công việc của nhà quản trị là nhìn bao quát vấn đề, không phải làm “công việc nhỏ lẻ”.


Kỹ năng mềm của một nhà quản trị dù trước hay sau vẫn vô cùng thiết yếu, các kỹ năng lãnh đạo khiến họ nổi bật và tỏa sáng hơn trong công việc, cùng lúc với đó vẫn nhận được sự yêu mến của nhân viên. Hãy để Future Leadership Program giúp bạn nâng cao những kỹ năng cần thiết đó, hướng đến mục đích trở thành một nhà quản trị tài ba.


Visit us at: https://www.health-revolution.org/reach-clevel.html

---------------------------------------

Contact VSHR Pro Academy now to get detailed information!

📩 Email: proacademy@health-revolution.org

📍 Website: https://www.health-revolution.org/pro-academy.html

#VSHRProAcademy #humanresources #solutions #employer #employee #recruiting #workplace #hiring #softskill #working #FLP #manager #solutionforbusiness1 view0 comments