Vietnam Health Festival at University of Finance and Marketing Ho Chi Minh

Updated: Mar 11, 2019Vietnam's Social Health Revolution's Vietnam Health Festival Event
Vietnam Health Festival at University of Finance and Marketing UFM


Việc học hỏi các kiến thức về sức khoẻ thì không hề chán chút nào cả! Gặp gỡ các bác sĩ có thể là những trải nghiệm thực sự thú vị. Chúng tôi đã minh chứng điều này thông qua các lần tổ chức chương trình Vietnam Heath Festival. Một trong số đó là chương trình HEALTH FESTIVAL vừa qua đã được tổ chức tại trường ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING!Thông tin chi tiết về các chương trình Health Festival trước đây: https://www.health-revolution.org/vietnam-health-fest.html


Nếu như các bạn đang xem bài viết này, và muốn đưa chương trình VIETNAM HEALTH FESTIVAL đến Trường học/Đại học/Cao đẳng/Bệnh viện/Câu lạc bộ/Mái ấm/Tổ chức của các bạn. Hãy liên lạc với chúng tôi nhé!

Chúng tôi sẽ luôn sẵn sàng đồng hành các bạn!

----------------------------------------------------------

Learning health knowledge is not boring! Meeting doctor can be really fun/happy experience. We have proved it by our Vietnam Health Festival Series. As a part of Vietnam Health Festival Series we have organized the last HEALTH FESTIVAL at UNIVERSITY OF FINANCE AND MARKETING!

You can see the previous health festivals here https://www.health-revolution.org/vietnam-health-fest.html

If you are watching this, and would like to bring VIETNAM HEALTH FESTIVAL to you School/ University/ College/Hospital / Club/ Orphanage/ Organization, Feel free to contact us !

We will love to hear from you!

17 views0 comments