Vietnam's Amazing Student 2020 - Team Another meAfter a period of researching on psychotherapy activities through online platform, Another Me has summarized the operation process from the first days, the research and trials of the project on mental healthcare in Hai Phong.

When joining VNAS with an online psychotherapy model with the advantage of reaching more students, simpler and more convenient platform, Another Me received the good news of being able to enter Tie Breaker. If the project have the chance to continue with this competition, the activity we carry out can be further developed and become more popular. Reaching as many students á possible, who are having psychological problems is Another Me's wishes and goals.In conclusion, joining VNAS is a great step forward for the whole project, a premise for the project to expand its scope and dive deeper into quality. Whether advancing to the final round or stopping at this point , VNAS is always a memorable experience for the whole team.Trans:


Sau một thời gian nghiên cứu về hoạt động trị liệu tâm lý thông qua nền tảng online, Another Me đã tổng hợp lại quá trình hoạt động từ những ngày đầu tiên, những nghiên cứu, thử nghiệm của dự án về tình hình sức khoẻ tâm lý tại Hải Phòng.

Khi tham gia VNAS với mô hình phòng trị liệu tâm lý trực tuyến với ưu điểm là tiếp cận với nhiều đối tượng hơn, cách hoạt động đơn giản, tiện lợi hơn, Another Me nhận được tin vui là được vào vòng Tie Breaker. Nếu dự án có thể tiếp tục phát triển tại cuộc thi này, hoạt động này có thể được phát triển sâu hơn và được nhiều người biết đến hơn. Tiếp cận được với nhiều bạn học sinh đang gặp vấn đề về tâm lý nhất có thể là mong muốn cũng như mục tiêu của Another Me.

Kết lại, tham gia VNAS là một bước tiến lớn đối với toàn dự án, là tiền đề để dự án mở rộng quy mô và đi sâu vào chất lượng, dù có đi tiếp hay dừng lại, VNAS cũng là một trải nghiệm đáng nhớ của cả team.

—————————————

#Vietnamamazingstudentscontest2020 #Anotherme #Psychologicalmentalhealthcaresystem

Contact for more information:

1. Team Leader: Minh Ngoc (0904.542.949) 2. Deputy Team Leader: Minh Hoang (0868.049.768) 3. Fanpage: Another Me

2 views0 comments