VSHR đồng hành cùng RMIT University Leadership Camp 2018

Updated: Mar 11, 2019John Masud Parvez, founder of VSHR is speaking at RMIT University leadership Camp


Chương trình RMIT Leadership Camp 2018 của RMIT hướng tới việc kết nối sinh viên với các tổ chức nhằm mang đến cho các bạn cơ hội rèn luyện các kĩ năng mềm bên cạnh các kiến thức lý thuyết đã được học trên giảng đường.

VSHR rất vinh dự khi được đồng hành cùng chương trình RMIT Leadership Camp 2018. Trong suốt chương trình, đại diện VSHR đã chia sẻ về các kĩ năng lãnh đạo, tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị, đồng thời cũng cung cấp cho các nhóm sinh viên những đề tài mang tính thử thách, trải nghiệm liên quan đến cộng đồng, xã hội. Sau đó, các nhóm sẽ tự thảo luận, làm việc cùng nhau trong 2 ngày và trình bày các giải pháp cho thử thách đó. Cuối cùng, VSHR sẽ là giám khảo và chọn ra người thắng cuộc.RMIT University Leadership Camp Trophy for Vietnam Social Health Revolution

Cùng nhìn lại chặng đường cùng những thành quả mà VSHR đã đạt được trong năm 2018!


John, người sáng lập của Vietnam Social Health Revolution đã có bài phát biểu tại RMIT Leadership Camp 2018.
35 views0 comments