VSHR Youth Academy is sponsoring AIESEC Vietnam's Project Green Guardian📙 VSHR - Vietnam Social Health Revolution 📙


VSHR là một tổ chức xã hội (NPO) đang nỗ lực hướng tới một sứ mệnh để đạt được thành công của Việt Nam cho các Mục tiêu Phát triển bền vững của Liên hợp quốc 3 (Sức khỏe & Cuộc sống tốt), 4 (Giáo dục chất lượng) và 17 (Quan hệ đối tác vì các mục tiêu).

VSHR được thành lập bởi John Masud Parvez vào năm 2017, sau nghiên cứu 4 năm của ông về hệ sinh thái y tế Việt Nam.

Trong 2 năm qua, VSHR hiện có 300 thành viên, thực hiện 19 sáng kiến lớn được liên kết với 3 SDGs và hỗ trợ cho khoảng 250.000 người Việt Nam.------------------------------------- 🌎Green Guardian là một dự án phi lợi nhuận thuộc AIESEC in Vietnam được xây dựng dựa trên mục tiêu phát triển bền vững số 13 (SDG 13: Climate Action). Thông qua cuộc thi trực tuyến với thông điệp "Gear yourself up - rescue our green" những người tham gia đặc biệt là người trẻ Việt Nam xác định lối sống bền vững, nâng cao nhận thức về môi trường và bắt đầu hành động theo cách của họ như những người bảo vệ thế hệ tiếp theo của Trái Đất.

22 views0 comments