WHAT HAPPENS WHEN THE MIDDLE MANAGER LACK OF SET CLEAR EXPECTATION?


According to Lisa Earle McLeod, "The root cause of poor performance is the lack of clear expectations. Employees need to understand the purpose behind the problem and what will result from it (a specific expectation).


Leaders serve as a link between an organization and its workforce, assisting with task delegation and execution, workload management, and schedule maintenance. A good manager establishes clear guidelines and offers an appropriate road map to help staff members comprehend the importance and mechanics of their work, resulting in the highest levels of productivity.


Due to a lack of strategy or comprehension of the organization's overall plan, managers' expectations are unclear or frequently change. Managers who lack a clear strategy are more likely to frequently change their course, assign low priority to certain tasks, and be unsure of what to do next. The best way to deal with the underlying cause of this issue is to have a clear plan of action.


Training 4.0 consistently emphasizes the value of organizing and creating customized orientations. To solve the fundamental issues facing middle managers, seek advice right away.


To improve employee productivity and efficiency, businesses can develop a specific road map for middle managers with the aid of the training 4.0 solution.--- Vietnamese ---SẼ RA SAO NẾU MỘT NHÀ QUẢN TRỊ THIẾU KỸ NĂNG LÊN KẾ HOẠCH CHO CÔNG TY?


Theo Lisa Earle McLeod: “Việc thiếu những kỳ vọng rõ ràng là nguyên nhân sâu xa của hiệu suất kém. Các nhân viên cần biết tại sao vấn đề ấy quan trọng (một mục đích) và vấn đề ấy sẽ như thế nào (một kỳ vọng cụ thể).”


Lãnh đạo là cầu nối giữa công ty và nhân viên, họ giúp công ty truyền tải, thực thi các công việc đến nhân viên, kiểm soát lượng công việc và đảm bảo nó vận hành đúng tiến độ. Một nhà quản trị giỏi là người đặt ra được những kỳ vọng một cách rõ ràng, đưa đến một lộ trình phù hợp giúp nhân viên hiểu được giá trị và cách vận hành công việc, từ đó mang đến hiệu suất làm việc cao nhất.


Kỳ vọng của người quản trị không rõ ràng hoặc thay đổi thường do việc thiếu khả năng lên chiến lược hoặc không hiểu được kế hoạch chung của tổ chức. Nếu nhà quản trị không có chiến lược rõ ràng, sẽ dẫn đến việc thường xuyên thay đổi định hướng, không ưu tiên việc cần làm và không biết phải làm gì tiếp theo. Việc đặt ra chiến lược rõ ràng sẽ là một cách tuyệt vời để giải quyết nguyên nhân gốc rễ của vấn đề này.


Tầm quan trọng của việc lên kế hoạch, xây dựng định hướng cụ thể luôn được nhấn mạnh trong Training 4.0. Nhận tư vấn ngay giúp giải quyết nhanh chóng, dứt khoát vấn đề cốt lõi của nhà quản trị cấp trung.


Giải pháp Training 4.0 giúp doanh nghiệp lên lộ trình cụ thể cho nhà quản trị cấp trung, giúp họ xác định điều gì là tốt nhất cho việc lên kế hoạch một cách rõ ràng, giúp nâng cao năng suất và hiệu quả làm việc của nhân viên.


Visit us at: https://www.health-revolution.org/reach-clevel.html

---------------------------------------

Contact VSHR Pro Academy now to get detailed information!

📩 Email: proacademy@health-revolution.org

📍 Website: https://www.health-revolution.org/pro-academy.html

#VSHRProAcademy #humanresources #solutions #employer #employee #recruiting #workplace #hiring #softskill #working #FLP #manager #solutionforbusiness1 view0 comments