WHAT TO DO TO KEEP TALENTS IN THE BUSINESS: EMPLOYEE RETENTION STRATEGY | FLP by VSHR Pro Academy


The company's foundational component is its human resources department.

It cannot be contested that one of an organization's most crucial values is its human capital. A successful company should not only rely on each leader's vision and aptitude, but also the prudent and appropriate use of human resources. Because HR is the one who puts the managers' projects into action, ensuring a project's success.


Market competition for workforce transformation

The changes in the labor market and the ease of access to information have fundamentally altered behavior and routines. Employees won't have any trouble locating good skills and suitable employment opportunities based on their abilities. Businesses lose opportunities to compete if they don't take steps to keep their best employees. Losses when hiring new employees don't just affect the number of workers; they also have an impact on revenue, the cost of hiring new employees, and many other factors.


What is the employee loss's trade-off cost to the company?

Employees are an "investment" in the company, as a manager of human resources or a business. An SHRM study found that it typically costs 6 to 9 months of an employee's salary to replace a departing veteran. Additionally, if an employee decides they won't stay around for a while, they won't be able to contribute to their full potential. They won't quit the company right away, but they will lose interest in working, which has a significant impact on how the company runs.


Training 4.0 will bring experiences to enhance quality as well as tactics to keep talent within the organization, aiding in the resolution of business issues.--- Tiếng Việt ---


CHIẾN LƯỢC GIỮ CHÂN NHÂN VIÊN - PHẢI LÀM GÌ ĐỂ TRỌNG NGƯỜI TÀI TRONG DOANH NGHIỆP?


Nhân sự là yếu tố cốt lõi của bộ máy công ty

Không thể phản đối rằng nhân sự là một trong những giá trị quan trọng bậc nhất của một doanh nghiệp. Một doanh nghiệp tốt không chỉ cần dựa vào mỗi tầm nhìn và khả năng của nhà lãnh đạo mà còn phân bổ nguồn nhân lực một cách phù hợp và hợp lý. Bởi, nhân sự không ai khác chính là người thực thi các dự án của các nhà quản lý để có thể dẫn đến một dự án thành công.


Sự cạnh tranh trong thị trường chuyển đổi cơ cấu lao động

Những chuyển dịch trong cơ cấu lao động cùng cơ hội tiếp cận thông tin đã làm thay đổi hoàn toàn thay đổi đến hành vi và thói quen. Sẽ không khó khi nhân viên tìm được khả năng tốt và bến đỗ phù hợp với bản thân dựa trên năng lực của họ. Nếu doanh nghiệp không có những biện pháp để giữ chân những nhân viên giỏi nhất của mình, thì họ đã để vuột những cơ hội đến tay đối thủ. Tổn thất không chỉ dừng lại ở số lượng nhân sự, mà còn ảnh hưởng đến doanh thu, chi phí tuyển dụng cao và hao tổn rất nhiều thứ khác khi xoay người.


Chi phí đánh đổi của doanh nghiệp khi mất một nhân viên?

Với vai trò là một nhà kinh doanh hay nhà quản lý nhân sự, thì nhân viên chính là một “khoản đầu tư” của doanh nghiệp. Theo một nghiên cứu SHRM, chi phí trung bình để thay thế một nhân viên cũ khi họ rời đi là 6-9 tháng tiền lương. Không những thế, khi một nhân viên xác định không gắn bó lâu dài, họ sẽ không đóng góp khả năng của mình hết sức. Họ sẽ không rời bỏ công ty ngay nhưng lại mất đi hứng thú làm việc, điều đó cũng làm ảnh hưởng rất lớn đến cách vận hành của doanh nghiệp.


Training 4.0 sẽ mang đến những trải nghiệm để nâng cao chất lượng cũng như chiến lược nhằm giữ chân nhân tài ở lại công ty, giúp giải quyết vấn đề của doanh nghiệp.


Visit us at: https://www.health-revolution.org/reach-clevel.html

---------------------------------------

Contact VSHR Pro Academy now to get detailed information!

📩 Email: proacademy@health-revolution.org

📍 Website: https://www.health-revolution.org/pro-academy.html

#VSHRProAcademy #humanresources #solutions #employer #employee #recruiting #workplace #hiring #softskill #working #FLP #manager #solutionforbusiness
6 views0 comments