Buổi workshop thứ 2 trong chương trình học bổng 'Share for life'

Updated: Mar 11, 2019Có phải chỉ đơn thuần là một buổi hội thảo? Chắc chắn không phải vậy! "MEDICAL MENTORING", là một buổi workshop, hướng dẫn về cả lý thuyết và thực hành, về y tế và được tổ chức lần 2 cho chương trình học bổng 'Share for life'.Hôm qua, Mentor của chúng tôi đã có những chia sẻ về kiến thức và kinh nghiệm liên quan đến Chất dinh dưỡng cho 'MẸ' và 'CON'. Mục đích của buổi hướng dẫn này là cung cấp kiến thức cho các học viên của chương trình Genius Upskill cái nhìn sâu hơn về kiến thức chuyên môn và có thể chia sẻ, giúp đỡ cho cộng đồng một cách tốt nhất.Có tất cả 4 buổi hướng dẫn sẽ được tổ chức để nâng cao kĩ năng cho các bạn học viên.

Còn bạn, bạn vẫn chưa biết về Chương trình Genius Upskill? Bạn muốn đạt học bổng? Còn chờ gì mà không tìm hiểu và ứng tuyển ngay bây giờ!!

www.health-revolution.org/training.html