Chúng tôi đã làm gì để biến một ý tưởng thành một chương trình học bổng thành công như hôm nay?Với thời gian 5 tháng, chúng tôi đã biến từ một ý tưởng thành một chương trình Học bổng thành công như thế nào?


Qua 4 năm nghiên cứu, chúng tôi đã phác họa ra bức tranh toàn cảnh về mô hình chăm sóc trẻ tại Việt Nam. Các bậc phụ huynh thường gặp phải khó khăn trong việc cung cấp dịch vụ chăm sóc phù hợp để hỗ trợ cho sự phát triển sức khỏe toàn diện cho con trẻ của mình. Vậy nên chúng tôi quyết định thực hiện dự án dựa trên 'ý tưởng bền vững' cho chủ đề chăm sóc trẻ.


Trước đó, vào đầu tháng 6 năm 2018, Đơn vị Chăm sóc trẻ của chúng tôi đã tổ chức thành công dự án với quy mô nhỏ, và chúng tôi đã thúc đẩy cho ra đời Social Development 2018 (Social Shark Tank Việt Nam)Và nhờ vào các công trình tuyệt vời của Đơn vị Chăm sóc Trẻ, chỉ trong vòng 5 tháng chúng tôi đã biến từ một ý tưởng thành một chương trình học bổng thành công. Điều này giúp các sinh viên y dược Việt Nam qua việc truyền cảm hứng, cho phép cũng như kết nối với các cộng đồng nhằm tạo điều kiện cải thiện sức khỏe trẻ em Việt Nam.
Gần đây, chúng tôi đã có buổi thảo luận hiệu quả và thân mật với Đơn vị Chăm sóc Trẻ và đã cùng nhau chia sẻ về cách vận hành tổ chức cũng như cách chúng tôi truyền động lực cho nhau. Điều này nhằm đưa các sáng kiến đi xa hơn nữa và nhân rộng hiệu quả dự án.


Bạn vẫn chưa biết về chương trình Social Development Factory sao? Tìm hiểu và đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi để phát triển dự án của các bạn tại đây: www.health-revolution.org/sdf.htmlBạn chưa biết về chương trình học bổng Genius Upskill sao? Hãy tìm hiểu ngay và sẵn sàng cho kỳ học bổng 2019 đi nào! www.health-revolution.org/training.html
Đối với các trường, trường đại học, câu lạc bộ, đội, nhóm, các bạn có cần kiến thức về Dinh dưỡng và chăm sóc trẻ em không? Liên hệ chúng tôi ngay nhé:

www.health-revolution.org/contact.html